Thông tin về ca sĩ Nhạc Trắng 86

Hơp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về nhóm Nhạc Trắng 86 …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Nhạc Trắng 86 thể hiện

NHÌN LẠI 2017

Sáng tác: Nhiều tác giả
Hợp âm dạo: [C] | [Em] | [Dm] | [G] | [C] | [Em] | [F] | [G] | [C] Nhớ đến một [C] năm bao nhiêu biến [Dm] cố, Đã sắp [Am] sang xuân mậu tuất [G] rồi Phải chăng [Em] em đang muốn mở [G] lời Khi thấy tình giàu nhiều tin g...