LAN VÀ ĐIỆP 4

Sáng tác Ns Hamlet Trương
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 164

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2106

Intro (Hamlet Trương):

[Em] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em]

[D] | [D] | [C] | [C] | [Bm] | [Bm] | [Bm]

1. Hoàng hôn buông [Em7] xuống
Trên mái đầu còn [G] xanh mà tim [Em] chẳng lành [Em]
Chân bước thật [Bm7] mau, đời còn gì ngày [A] sau
Khi [D7] đã vắng [G] xa nhau [Em]
Điệp đến tìm [Bm] Lan, [D] trong nỗi [G] hoang mang
Chẳng biết người [Am] xưa, có đang u [B] sầu
Đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đem tình vùi [Em] sâu. [Am]-[Em]

2. Người tôi thương [Em7] yêu
Ra trước cổng thiền [G] môn buồn bã [Em] cúi đầu [Em]
Không nói một [D] câu bồi hồi mà nhìn [Am7] nhau
Lệ [D7] tuôn như sóng [G] trào [Em]
Một cành hoa [C] thắm nhưng đời vùi dập tả [G] tơi
Tội này Điệp [Am7] mang cho đến thiên thu [Bm] muôn đời
Mà Lan không trách bởi vì Lan không trách nên [B] càng sầu [Em] thôi. [A]-[Em]

ĐK:
Lan [Em] ơi Điệp về gia đình [C] mới
Không tình yêu gì [Em] hết
[Gbm] Sống không bằng [G] chết -[Abm]
Lan [Am] ơi ngày nào mình từng mơ
Dệt mộng bằng bài [F] thơ nhưng ai đâu [Bm] ngờ.

Lan [Em] ơi mình từng chung một [C] lối
Hẹn cùng nhau tìm [Em] tới
[D/Gb] Chung bến [G] tương lai -[Abm]
Nhưng [Am] nay mình đành chung lệ cay
Tình [F] vùi chôn từ đây, [Bm] vùi chôn [Em] từ [A] đây. [Em]

[Em] | [Em] | [D] | [D] | [C] | [C] | [Em] | [A]-[Em]

ĐK:
Lan [Em] ơi Điệp về gia đình [C] mới
Không tình yêu gì [Em] hết
[Gbm] Sống không bằng [G] chết -[Abm]
Lan [Am] ơi ngày nào mình từng mơ
Dệt mộng bằng bài [F] thơ nhưng ai đâu [Bm] ngờ.

Lan [Em] ơi mình từng chung một [C] lối
Hẹn cùng nhau tìm [Em] tới
[D/Gb] Chung bến [G] tương lai -[Abm]
Nhưng [Am] nay mình đành chung lệ cay
Tình [F] vùi chôn từ đây, [Bm] vùi chôn [Em] từ [A] đây. -[Em]

3. Chùa xa chuông [Em7] đổ,
Tan giấc mộng phu [G] thê người xin hãy [Em] về [Em]
Nước mắt cạn [D] khô, từng kỷ niệm ngày [Am7] thơ
vùi [D] sâu nơi [G] đáy mồ [Em]
Một tình yêu [C] chết sẽ sống trăm [G] năm
Để nhắc một [Am] câu với nhân gian [Bm] rằng
Vào yêu xin nhớ người vào yêu xin [B] nhớ học thêm [Em] chữ ngờ. [D/A]-[Em]
Một tình yêu [C] chết sẽ sống trăm [G] năm
Để nhắc một [A] câu với nhân gian [B] rằng
Vào yêu xin nhớ người vào yêu xin [B7] nhớ [E]-[Gb]-[A]-[Bm7]
Học [G] thêm chữ [Em] ngờ. [Em] | [Em]

x

Abm

1234

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Intro:

[Bm] | [E] | [A] | [D] | [Gbm]-[Bm]

[Em] | [Gbm] | [Bm] | [Dbm]-[Bm]

1. Hoàng hôn buông [Bm] xuống
Trên [D] mái đầu còn [Gbm] xanh [Dbm] mà tim chẳng [Bm] lành
Chân bước thật [A] mau, đời còn gì ngày [E] sau
Khi [Gm] đã vắng [E7] xa nhau [Gb]-[Bm]
Điệp đến tìm [A] Lan, trong nỗi [D] hoang mang
[Bm] Chẳng biết người [Em] xưa, có [A] đang u [D] sầu
Đời sao oan [Gbm] trái, một [Db] vòng dây oan [Gbm] trái đem tình vùi [Bm] sâu. [Bm]

2. Người tôi thương [Bm] yêu
Ra trước cổng thiền [Gbm] môn buồn bã [Bm] cúi đầu [Gb]-[Bm]
Không nói một [A] câu bồi hồi mà nhìn [Em7] nhau
Lệ [Am7] tuôn như [D] sóng trào [Bm]
Một cành hoa [G] thắm nhưng [A] đời vùi dập tả [D] tơi
[Bm] Tội này Điệp [Em] mang cho đến [A] thiên thu muôn [D] đời
Mà Lan không [Gbm] trách
Bởi [Dbm] vì Lan không [Gbm7] trách nên càng sầu [Bm] thôi. [Gbm]-[B]

ĐK:
Lan [G] ơi Điệp [Gbm] về gia đình [Bm] mới
Không [Gbm] tình yêu gì [G] hết
[A] Sống không bằng [D] chết
[Bm]- Lan [Em] ơi ngày [Bm] nào mình từng mơ
Dệt mộng bằng bài [A] thơ nhưng ai đâu [D] ngờ.

[Gb]- Lan [Bm] ơi mình [Gbm] cùng chung một [G] lối
Hẹn [Gbm] cùng nhau tìm [Bm] tới
[D] Chung bến [Gbm] tương lai
[Bm]- Nhưng [Em] nay mình [Bm] đành chung lệ [C] cay
Tình [B] vùi chôn từ [A] đây, [Gbm] vùi chôn [Bm] từ đây. [Bm]

3. Chùa xa chuông [Bm] đổ,
Tan giấc mộng phu [Gbm] thê người xin [Bm] hãy về [Gbm]-[Bm]
Nước mắt cạn [A] khô, từng kỷ niệm ngày [Em] thơ
Vùi [A] sâu nơi [D] đáy mồ [Bm]
Một tình yêu [G] chết [A] sẽ sống [G] trăm năm
Để nhắc một [Bm] câu với [A] nhân gian [D] rằng
Vào yêu xin [Gbm] nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ [Bm] ngờ. [Bm]

[Em] | [A] | [D] | [Gbm]-[Bm]

[Em] | [Gbm] | [A]-[Bm]

[Gb]- Lan [Bm] ơi mình [Gbm] cùng chung một [G] lối
Hẹn [Gbm] cùng nhau tìm [Bm] tới
[D] Chung bến [Gbm] tương lai
[Bm]- Nhưng [Em] nay mình [Bm] đành chung lệ [C] cay
Tình [B] vùi chôn từ [A] đây, [Gbm] vùi chôn [Bm] từ đây. [Bm]

3. Chùa xa chuông [Bm] đổ,
Tan giấc mộng phu [Gbm] thê người xin [Bm] hãy về [Gbm]-[Bm]
Nước mắt cạn [A] khô, từng kỷ niệm ngày [Em] thơ
Vùi [A] sâu nơi [D] đáy mồ [Bm]
Một tình yêu [G] chết [A] sẽ sống [G] trăm năm
Để nhắc một [Bm] câu với [A] nhân gian [D] rằng
Vào yêu xin [Gbm] nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ [Bm] ngờ. [Bm]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!