Hợp âm dạo : [D] | [A] | [G] | [A] | [Gb] | [Bm]-[Em] [A]-[G] | [A] | [D] | [Bm]-[Em] | [G] | [D] 1. Bao [Em] nhiêu thương nhớ gom [D] nhặt đầy anh trở về thăm [Bm] em Bao lần ngồi thâu [Em] đêm nghe [A] mùa xuân vừa [D] đến......