Lời bài hát
 Hợp âm dạo:    (Quang Linh ver.)Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên Giang mình đẹp làm sao!    Bóng mây sánh đôi bóng núi Con chim nhạn hát điệu tình quê Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru Trăng nhú lên bến cảng quê hương Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp Trăng lấp lánh lung linh bến nước Đoàn tàu về lấp loáng bên sông Màn trời đêm êm ả thanh bình Đêm bình yên hương lúa ngọt ngào Đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên Giang mình đẹp làm sao!    Bóng mây sánh đôi bóng núi Con chim nhạn hát điệu tình quê Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru Trăng nhú lên bến cảng quê hương Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp Trăng lấp lánh lung linh bến nước Đoàn tàu về lấp loáng bên sông Màn trời đêm êm ả thanh bình Đêm bình yên hương lúa ngọt ngào Đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về            2. Nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần Công ơn còn tạc lòng dân.    Có câu hiếu sanh nố sát Tâm thiên địa cứu nịch phò nguy Lượng hải hà cơn sóng dậy lúc gió qua Đem tấm thân cứu đỡ dân ta. Nam cũng vậy, Bắc cũng vậy Cho đâu đâu cũng vậy Công đức ấy anh linh thế ấy Lòng vẹn lòng như khắc như ghi. Trùng trùng dâng Nam Hải chi nguyền Trăm là năm hương khói mỗi ngày Trăm là năm hương khói ngày lễ thần. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên Giang mình đẹp làm sao!    Bóng mây sánh đôi bóng núi Con chim nhạn hát điệu tình quê Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru Trăng nhú lên bến cảng quê hương Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp Trăng lấp lánh lung linh bến nước Đoàn tàu về lấp loáng bên sông Màn trời đêm êm ả thanh bình Đêm bình yên hương lúa ngọt ngào Đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về               

Sheet nhạc bài: KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM

Hợp âm

Kien giang minh dep lam - sheet_001

Kien giang minh dep lam - sheet_002