Hợp âm dạo: [E] | [E] | [A][E] | [A] | [A] [F#m] | [F#m] | [B][E] | [E] | [E] (Quang Linh ver.) Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A] Bóng [Am]......