Ns Hoàng Thông

Họ và tên: Chu Hoàng Thông

Năm sinh: 1970

Quê quán: Thanh Hóa

Một số tác phẩm tiêu biểu: Sức Sống Tuổi Trẻ, Gió Đáng Cành Tre, Đà Lạt Tôi Yêu, Tạm biệt búp bê…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.