Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Quang Linh):     Em chừ, em chừ gởi bóng nơi mô  Cầu bao nhiêu nhịp, em còn, còn nhớ không? Sông Hương, sông Hương nước chảy êm đềm  Giọng hò mái nhị ngân dài nỗi nhớ thương.-Em còn, em còn nhớ Huế không em? Ðường vô thành nội mát rượi cả bước chân  Vân lâu, Vân lâu bến đợi bến chờ  Ðường về Vỹ dạ hai bờ nghe lá reo.ĐK: Huế ơi ! ơi Huế ơi!  Nhớ tiếng "dạ thưa" của em răng ngọt lịm  Nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi má em hồng  Nhớ nắng sân trường áo như bướm lượn - Anh ngẩn ngơ ngồi dạo khúc Nam bình.             - Em chừ, em chừ gởi bóng nơi mô Cầu bao nhiêu nhịp, em còn, còn nhớ không? Sông Hương , sông Hương nước chảy êm đềm - Giọng hò mái nhị ngân dài nỗi nhớ thương.Em còn, em còn nhớ Huế không em? Ðường vô thành nội mát rượi cả bước chân  Vân lâu, Vân lâu bến đợi bến chờ  Ðường về Vỹ dạ hai bờ nghe lá reo.ĐK: Huế ơi ! ơi Huế ơi!  Nhớ tiếng "dạ thưa" của em răng ngọt lịm  Nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi má em hồng  Nhớ nắng sân trường áo như bướm lượn - Anh ngẩn ngơ ngồi dạo khúc Nam bình.Em chừ, em chừ gởi bóng nơi mô  Đường xưa phố nhỏ mơ hoài một bóng em  Ai đi, ai đi không hẹn quay về  Ðò thương nhớ thoả tấm lòng bao ước mơ  Ðò thương nhớ thoả tấm lòng bao ước mơ.

Sheet nhạc bài: EM CÒN NHỚ HUẾ KHÔNG

Hợp âm

Em con nho Hue khong - Tran quang Loc_001