Hợp âm dạo: [G] | [D][G] | [A][D] | [Am][G] | [G] Em [G] chừ, em [D] chừ gởi bóng [Em7] nơi mô [G] Cầu bao nhiêu [Em] nhịp, em [A] còn, còn nhớ không? Sông [D] Hương, sông [Em] Hương nước chảy êm [Bm] đềm [Bm] Giọng hò mái [Am] nhị ngân......