Sheet nhạc bài: BÓNG PHÙ HOA

Hợp âm

BÓNG PHÙ HOA - Phuong My Chi_001-1024

BÓNG PHÙ HOA - Phuong My Chi_002-1024

BÓNG PHÙ HOA - Phuong My Chi_003-1024
BÓNG PHÙ HOA - Phuong My Chi_004-1024

BÓNG PHÙ HOA - Phuong My Chi_005-1024

Lời bài hát

BÓNG PHÙ HOA - Phương Mỹ Chi
Nhịp: 4/4, tempo: 72, điệu: Slow Surf
=====
 
Đêm nghe tiếng kinh cầu bên sông
Thoáng nao lòng, sương khuya vắng lặng
Trâm rơi liễu phai tàn, chơi vơi én xa đàn
Buông lơi vỡ tan một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng
Nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng , mộng xưa vỡ hai
Sao ngang trái một bóng hình
Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt
Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang
Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao
Hoài thương nhớ thôn làng
Nhờ chim đậu cành Nam
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng
Mộng xưa vỡ hai sao ngang trái
Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong
Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng , mộng xưa vỡ hai
Sao ngang trái một bóng hình