AI - Ảo

  • LÀM SAO NÓI THƯƠNG ANHSáng tác: Kim Ngân

    Intro: [Bb] | [D] | [Gm] | [Fm] | [Bb] | [F] | [Bb] [Bb] | [Eb] | [Eb] | [F] | [C] | [Bb] Nằm bâng [Bb] khuâng chờ mong đến [F/A] sáng mai [D] Đêm thật [Bb] dài mà em cứ [Bb] nhớ anh hoài Nỗi nhớ [Eb] dài gần đêm Tháng Mười…

    AI - ẢoBlues