Đoàn Nguyên

Là tác giả nhạc phẩm “Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân”, do ca sĩ Thanh Lan trình bày trong băng nhạc Phạm Mạnh Cương số 14 chủ đề Xuân Quê Hương.

Nhạc sĩ Đoàn Nguyên thuộc về nhóm nhạc sĩ trong phong trào Hưng Ca…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.