Sheet nhạc bài: TRỞ VỀ Xem bản hợp âm

Intro (Ngọc Hạ): [D] | [A/Db] | [A] | [B] | [Em] | [Em] [D] | [A] | [Gbm] | [B] | [Em] | [A] | [Gbm] [Bm] | [Em] | [A] | [D] | [Em] | [G] | [A] Về [D] đây nhìn mây nước bơ [Gbm][Gbm] Về [G] đây… [Em] nhìn......