Về [D] đây nhìn mây nước bơ vơ Về [G] đây nhìn [Gm] cây lá xác [Am] xơ Về [A] đây mong tìm bóng chiều [G] mơ Mong tìm mái tranh [D] chờ Mong tìm thấy người [A] xưa. Về [D] đây buồn trông cánh chim [D] bay Về [G] đây buồn [Gm] nghe......