Sheet nhạc bài: RỪNG XANH XANH MÃI

Hợp âm

Lời bài hát


Rừng xanh bao nhiêu lá
Lá bao nhiêu trên cành
Cây xanh bao nhiêu tuổi
Cây già bao nhiêu năm
Rừng xanh rừng xanh
Em cây non mới đến
Tôi đứng đó trầm ngâm
Rừng xanh bao nhiêu gió
Gió qua đây bao lần
Bao nhiêu lần lá rụng
Bao nhiêu chồi đã lên
Rừng xanh rừng xanh
Cây non là em đó
Còn tôi như cây già
(hát lại đoạn trên) và tiếp:
Tuổi thơ xanh mãi
Với trái tim vui
Rừng ơi xanh hoài
Mái tóc giùm tôi.
Rừng xanh bao nhiêu lá
Lá bao nhiêu trên cành
Cây xanh bao nhiêu tuổi
Cây già bao nhiêu năm
Rừng xanh rừng xanh
Em cây non mới đến
Tôi đứng đó trầm ngâm
Rừng xanh bao nhiêu gió
Gió qua đây bao lần
Bao nhiêu lần lá rụng
Bao nhiêu chồi đã lên
Rừng xanh rừng xanh
Cây non là em đó
Còn tôi như cây già
(hát lại đoạn trên) và tiếp:
Tuổi thơ xanh mãi
Với trái tim vui
Rừng ơi xanh hoài
Mái tóc giùm tôi.