CHO CON VỀ TÌM LẠI KHÚC RU

Sáng tác Đình Thậm
Nhịp điệu Blues
Thể loại Quê hương
Đã xem 520

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2809

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 120
======

Intro:

[E] | [Gbm] | [D] | [Dbm] | [Bm] | [D] | [E] 

[E] | [A] | [A] | [Bm] | [Bm] | [D] | [D] | [E] 

[E] | [D] | [Dbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A] | [A] 

Con trở [A] về tìm [E] lại khúc [Dbm] ru xưa [E] 
Tiếng ầu [B] ơ, những trưa hè mẹ [A] hát [E] 
Tiếng mưa [Db] rơi trong [Gbm] những ngày giáp [D] hạt [Gbm] 
Tiếng thì [Dbm] thầm, khắc [D] khoải mãi [Bm] trong tim...[E] 

Con trở [A] về, tìm [D] ký ức dòng [A/Db] sông [Dbm] 
Nơi bến [D] vắng, có [Gbm] thân cò [Bm] lặn lội [Bm]
Trong tim [A] con, khúc [Gbm] sông quê mãi [D] đợi [D] 
Dù đục [E] trong, vẫn [D] dòng nước [A] ngọt ngào. [A] 

Cho con về! Về lại những đêm [A] sao [E] 
Ở nơi [A] ấy, những [Gbm] cánh đồng [E] lúa trổ [E] 
Đêm mênh [E] mông, dáng cha gầy khắc [Bm] khổ [Bm] 
Để quê [E] nghèo thiếu [D] muối mặn gừng [E] cay [E]

Cho tôi [A] về tìm hơi ấm bàn [Bm] tay [Bm] 
Tuổi thơ [A] con nướng [Gbm] lùi bên [Dbm7] gốc rạ [Dbm7] 
Khi xa [D] quê, mới hiểu [Gbm] quê là [Bm] tất cả [Bm] 
Cứ ngóng [E] trông, và thổn thức [A] trở về...[A] 

[A] | [A] | [Gb] | [D] | [Dbm] | [Bm] | [D] | [E] 

[E] | [A] | [Gb/Bb] | [Bm] | [Bm] | [D] | [D] | [E] 

[E] | [D] | [Dbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A] | [A]

Con trở [A] về tìm [E] lại khúc [Dbm] ru xưa [E] 
Tiếng ầu [B] ơ, những trưa hè mẹ [A] hát [E] 
Tiếng mưa [Db] rơi trong [Gbm] những ngày giáp [D] hạt [Gbm] 
Tiếng thì [Dbm] thầm, khắc [D] khoải mãi [Bm] trong tim...[E] 

Con trở [A] về, tìm [D] ký ức dòng [A/Db] sông [Dbm] 
Nơi bến [D] vắng, có [Gbm] thân cò [Bm] lặn lội [Bm]
Trong tim [A] con, khúc [Gbm] sông quê mãi [D] đợi [D] 
Dù đục [E] trong, vẫn [D] dòng nước [A] ngọt ngào. [A] 

Cho con về! Về lại những đêm [A] sao [E] 
Ở nơi [A] ấy, những [Gbm] cánh đồng [E] lúa trổ [E] 
Đêm mênh [E] mông, dáng cha gầy khắc [Bm] khổ [Bm] 
Để quê [E] nghèo thiếu [D] muối mặn gừng [E] cay [E]

Cho tôi [A] về tìm hơi ấm bàn [Bm] tay [Bm] 
Tuổi thơ [A] con nướng [Gbm] lùi bên [Dbm7] gốc rạ [Dbm7] 
Khi xa [D] quê, mới hiểu [Gbm] quê là [Bm] tất cả [Bm] 
Cứ ngóng [E] trông, và thổn thức [A] trở về...[A] 

x

Dbm

1234

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gb/Bb

234
VI

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!