Thông tin về nhạc sĩ Bruno Mars

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Bruno Mars sáng tác

Talking To The Moon

Sáng tác: Bruno Mars
Talking To The Moon - Bruno Mars Nhịp: 3/4, tempo: 72, điệu: Blues ===== [E] | [E] | [E] | [E] | [E] I know you're somewhere [E] out there [G] Somewhere far away I [Dbm] want you back [B], I [A] want you back [A] | [E] M...