LÀ EM CÔ GÁI VIỆT NAM

Sáng tác : Minh Dương
Thể loại : Quê hương
Giai điệu : Slow Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3092

LÀ EM CÔ GÁI VIỆT NAM - A Páo

Nhịp: 3/4, tempo: 64, điệu: Slow Surf
=====

Intro: [D] | [Bm] | [D] | [Bm] | [G] | [Abm] | [D] | [A]

[D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [Em/G] | [Em/G] | [A] | [A]

[A] em cô gái Việt Nam
Em [Gbm] xinh em [A] đứng một [Bm] mình cũng [Em] xinh [A]
Tứ [D] thân thắt đáy [Bm] lưng ong
Ba [G] tầm em [Em] đội qua cầu gió [A] bay [A]
Vẫn là [D] em cô [E] gái Việt [D] Nam
Xinh xinh nón [B] lá, nghiêng [D] nghiêng tóc [D/Gb] thề [D/Gb]
Bay [G] bay trong gió áo [Em] dài
Câu [Bm7] hò mái nhì, mái [G] đẩy
Mà dạ [Em] thưa ai một [G] tiếng cho lòng vấn [Em] vương [A]

Vẫn là [D] em cô gái Việt [Bm] Nam
Cầu [D] tre lắc lẻo đường [Gbm7] về
Gót [G] son em bước nhè [Em] nhẹ
Gom nhặt vần [G] thơ bao nhiêu cho [A] vừa
Cô gái Việt [D] Nam, Em [A/Db] là cô gái Việt [Bm7] Nam [G]
Tấm thân lụa [Em] là ôi nét chân [D/Gb] quê
Mà sao đài [G] trang trong veo giọt [A] nắng [A]
Em giấu [D] gì trong đôi [Bm] mắt
Mà trời [E/Gb] đất cứ đắm [A] say [A]
Vì em [Em] là, em [A] là cô gái Việt [D] Nam [D] | [D]

[D] | [Bm] | [G] | [Bm] | [A] | [A] | [D] | [D/A]

[Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [A] | [A]

[A] em cô gái Việt Nam
Em [Gbm] xinh em [A] đứng một [Bm] mình cũng [Em] xinh [A]
Tứ [D] thân thắt đáy [Bm] lưng ong
Ba [G] tầm em [Em] đội qua cầu gió [A] bay [A]
Vẫn là [D] em cô [E] gái Việt [D] Nam
Xinh xinh nón [B] lá, nghiêng [D] nghiêng tóc [D/Gb] thề [D/Gb]
Bay [G] bay trong gió áo [Em] dài
Câu [Bm7] hò mái nhì, mái [G] đẩy
Mà dạ [Em] thưa ai một [G] tiếng cho lòng vấn [Em] vương [A]

Vẫn là [D] em cô gái Việt [Bm] Nam
Cầu [D] tre lắc lẻo đường [Gbm7] về
Gót [G] son em bước nhè [Em] nhẹ
Gom nhặt vần [G] thơ bao nhiêu cho [A] vừa
Cô gái Việt [D] Nam, Em [A/Db] là cô gái Việt [Bm7] Nam [G]
Tấm thân lụa [Em] là ôi nét chân [D/Gb] quê
Mà sao đài [G] trang trong veo giọt [A] nắng [A]
Em giấu [D] gì trong đôi [Bm] mắt
Mà trời [E/Ab] đất cứ đắm [A] say [A]
Vì em [Em] là, em [A] là cô gái [D] Việt Nam [D]
Cô gái Việt Nam, em [A/Db] là cô gái [Bm7] Việt Nam [G]

Tấm thân lụa [Em] là ôi nét chân [D/Gb] quê
Mà sao đài [G] trang trong veo giọt [A] nắng [A]
Em giấu [D] gì trong đôi [Bm] mắt
Mà trời [E/Ab] đất cứ đắm [A] say [A]
Vì em [Em] là, em [A][A] | [A] ... cô gái... [Em] Việt [D] Nam [D]

 

D

123

Bm

234

G

123

Abm

1234

A

123

Em/G

123

Gbm

34

Em

23

E

123

B

234

D/Gb

1235

Bm7

23

Gbm7

1234

A/Db

1234
VI

D/A

123

E/Ab

1

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!