Thông tin về ca sĩ Los Garcia

Hiện Hopampro chưa có thông tin về ca sĩ này.

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Los Garcia thể hiện

Sheet nhạc

SENOR ALI BABA

Sáng tác: Khuyết danh
Hơp âm SENOR ALI BABA   (Ê) [Am] nou-pre-cin-ta-ra ya-re con-te qua-ra-su que, [C] A-li-ba- [E7] ba Con-ta co-nou-ta-me que-re ne set co-ro ya-me, [E7] A-li-ba- [Am] ba (Ê) [Am] nou-pre-cin-ta-ra ya-re con-te qua-ra...