LỤC BÁT XA NGƯỜI

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Sự đời
Giai điệu : Slow Valse
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3105

LÚC BÁT XA NGƯỜI - Hương Lan

Điệu: Slow Valse

Hợp âm dạo:

[E] | [E] | [F#m] | [B] | [C#m][A] | [E] | [F#]

[B] | [B][Em] | [F#m] | [B] | [C#m] | [A][G#m] | [F#] | [B] | [B]

Anh [E] biết em từ [C#m] độ em [A] mới tuổi [E] mười hai
Anh [G#m] yêu em [C#m] từ thuở em [F#m] còn tóc [B] xoã vai [B]
Tháng [E] ngày đi mau [G#m] quá trót [E] đã sáu năm [C#m] trời
Tình [A] anh vẫn chưa [G#m] hiểu chưa [B] là không em [E] ơi! [E]

Em [G#m] vẫn tin anh [G#] lắm em vẫn mến anh [F#] nhiều
Nhưng em tin em mến đâu [F#m] phải là em [B] yêu [B]
Trái tim hờ hững [F#m] ấy đâu [B] thổn thức vì [E] anh
Anh [C#m] cũng chẳng hề [F#m] muốn van [C#m] xin một ái [F#] tình. [B]

Cho [E] nên dòng lệ [G#m] rơi thấm [F#m] ướt những trang [E] đời
Xoá [C#m] nhòa hy vọng [G#m] cũ hoen [A] ố cả [B] ngày mai [B]
Lòng [E] anh dần uống [C#m] cạn đến cuối giọt [F#m] yêu đương
Chỉ [B] còn của dĩ [F#m] vãng một [B/D#] dương vị chán [E] chường

[E] | [E] | [F#m] | [B] | [C#m][F#m] | [E/G#] | [F#]

[B] | [B][E] | [F#m] | [B] | [C#m] | [A][G#m] | [F#] | [B] | [B]

Anh [E] biết em từ [C#m] độ em [A] mới tuổi [E] mười hai
Anh [G#m] yêu em [C#m] từ thuở em [F#m] còn tóc [B] xoã vai [B]
Tháng [E] ngày đi mau [G#m] quá trót [E] đã sáu năm [C#m] trời
Tình [A] anh vẫn chưa [G#m] hiểu chưa [B] là không em [E] ơi! [E]

Em [G#m] vẫn tin anh [G#] lắm em vẫn mến anh [F#] nhiều
Nhưng em tin em mến đâu [F#m] phải là em [B] yêu [B]
Trái tim hờ hững [F#m] ấy đâu [B] thổn thức vì [E] anh
Anh [C#m] cũng chẳng hề [F#m] muốn van [C#m] xin một ái [F#] tình. [B]

Cho [E] nên dòng lệ [G#m] rơi thấm [F#m] ướt những trang [E] đời
Xoá [C#m] nhòa hy vọng [G#m] cũ hoen [A] ố cả [B] ngày mai [B]
Lòng [E] anh dần uống [C#m] cạn đến cuối giọt [F#m] yêu đương
Chỉ [B] còn của dĩ [F#m] vãng một [B/D#] dương vị chán [E] chường

E

123

F#m

34

B

234

C#m

234
IV

A

123

F#

234

Em

23

G#m

34
IV

G#

234
IV

E/G#

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!