ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Surf
Thể loại Nhạc Hoa
Đã xem 1288

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Bản Anh Duy & DinhLong Remix (Capo I.):

Phật ở trên kia cao [D] quá
Mãi mãi không độ [Bm] tới nàng
Vạn dặm tương tư vì [E] ai
Tiếng mõ vang lên phũ [A] phàng
Chùa này không thấy bóng [D] nàng
Bồ đề chẳng muốn nở [E] hoa
Dòng kinh còn lưu vạn [A] chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy [Dbm] thu

Hồng trần hôm nay xa [D] quá
Ái ố không thể [Bm] giãi bày
Hỏi người ra đi vì [E] đâu
Chắc chắn không thể quay [A] đầu
Mộng này tan theo bóng [D] phật
Trả lại người áo cà [E] sa
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [A]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm]

Phật ở trên kia cao [D] quá
Mãi mãi không độ [Bm] tới nàng
Vạn dặm tương tư vì [E] ai
Tiếng mõ vang lên phũ [A] phàng
Chùa này không thấy bóng [D] nàng
Bồ đề chẳng muốn nở [E] hoa
Dòng kinh còn lưu vạn [A] chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy [Dbm] thu

Hồng trần hôm nay xa [D] quá
Ái ố không thể [Bm] giãi bày
Hỏi người ra đi vì [E] đâu
Chắc chắn không thể quay [A] đầu
Mộng này tan theo bóng [D] phật
Trả lại người áo cà [E] sa
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [A]

Vì người hoa rơi hữu [D] ý
Khiến nước chảy càng [Bm] vô tình
Một thưở niên hoa hợp [E] tan
Tiếng mõ xưa rối [A] loạn
Bồ đề không nghe tiếng [Gbm] nàng
Hồng trần đã mấy độ [E] hoa
Mắt còn vương màu [A] máu
Hồng nhan chẳng trông [Dbm] thấy đâu?

Lại một tay ta gõ [D]
Phá nát cương thường [Gbm] biến họa
Vài độ xuân thu vừa [E] qua
Có lẽ không còn [A] thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp [D] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [E] kinh
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [Dbm]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm]

Phật ở trên kia cao [D] quá
Mãi mãi không độ [Bm] tới nàng
Vạn dặm tương tư vì [E] ai
Tiếng mõ vang lên phũ [A] phàng
Chùa này không thấy bóng [D] nàng
Bồ đề chẳng muốn nở [E] hoa
Dòng kinh còn lưu vạn [A] chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy [Dbm] thu

Hồng trần hôm nay xa [D] quá
Ái ố không thể [Bm] giãi bày
Hỏi người ra đi vì [E] đâu
Chắc chắn không thể quay [A] đầu
Mộng này tan theo bóng [D] phật
Trả lại người áo cà [E] sa
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [A]

Vì người hoa rơi hữu [D] ý
Khiến nước chảy càng [Bm] vô tình
Một thưở niên hoa hợp [E] tan
Tiếng mõ xưa rối [A] loạn
Bồ đề không nghe tiếng [Gbm] nàng
Hồng trần đã mấy độ [E] hoa
Mắt còn vương màu [A] máu
Hồng nhan chẳng trông [Dbm] thấy đâu?

Lại một tay ta gõ [D]
Phá nát cương thường [Gbm] biến họa
Vài độ xuân thu vừa [E] qua
Có lẽ không còn [A] thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp [D] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [E] kinh
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [Dbm]

Vì người hoa rơi hữu [Eb] ý
Khiến nước chảy càng [C] vô tình
Một thưở niên hoa hợp [F] tan
Tiếng mõ xưa rối [Bb] loạn
Bồ đề không nghe tiếng [Gm] nàng
Hồng trần đã mấy độ [C] hoa
Mắt còn vương màu [Bb] máu
Hồng nhan chẳng trông [D] thấy đâu?

Lại một tay ta gõ [G]
Phá nát cương thường [Cm] biến họa
Vài độ xuân thu vừa [F] qua
Có lẽ không còn [Bb] thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp [Gm] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [C] kinh
Vì sao độ ta không [Gm] độ nàng?

[Eb] | [Cm] | [Bb/F] | [Bb] | [Eb] | [F] | [Gm7] | [D]

[Eb] | [Cm/G] | [F] | [Bb] | [Eb] | [F] | [Gm7] | [D] | [Bb]

 

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bb/F

234

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm] | [D]

[Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [Dbm]-[Gbm] | [Gbm]

Phật ở trên kia cao [D] quá
Mãi mãi không độ [Bm] tới nàng
Vạn dặm tương tư vì [E] ai
Tiếng mõ vang lên phũ [A] phàng
Chùa này không thấy bóng [D] nàng
Bồ đề chẳng muốn nở [E] hoa
Dòng kinh còn lưu vạn [A] chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy [Dbm] thu

Hồng trần hôm nay xa [D] quá
Ái ố không thể [Bm] giãi bày
Hỏi người ra đi vì [E] đâu
Chắc chắn không thể quay [A] đầu
Mộng này tan theo bóng [D] phật
Trả lại người áo cà [E] sa
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [A]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [A] | [Dbm] | [D]

[D] | [Bm] | [E] | [A] | [D] | [E] | [Dbm7]-[Gbm] | [Gbm]

Vì người hoa rơi hữu [D] ý
Khiến nước chảy càng [Bm] vô tình
Một thưở niên hoa hợp [E] tan
Tiếng mõ xưa rối [A] loạn
Bồ đề không nghe tiếng [D] nàng
Hồng trần đã mấy độ [E] hoa
Mắt còn vương màu [A] máu
Hồng nhan chẳng trông [Dbm] thấy đâu?

Lại một tay ta gõ [D]
Phá nát cương thường [Bm] biến họa
Vài độ xuân thu vừa [E] qua
Có lẽ không còn [A] thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp [D] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [E] kinh
Vì sao độ ta không [Gbm] độ nàng? [Gbm]

Vì người hoa rơi hữu [Eb] ý
Khiến nước chảy càng [Cm] vô tình
Một thưở niên hoa hợp [F] tan
Tiếng mõ xưa rối [Bb] loạn
Bồ đề không nghe tiếng [Eb] nàng
Hồng trần đã mấy độ [C] hoa
Mắt còn vương màu [Bb] máu
Hồng nhan chẳng trông [Dm] thấy đâu?

Lại một tay ta gõ [Eb]
Phá nát cương thường [Cm] biến họa
Vài độ xuân thu vừa [F] qua
Có lẽ không còn [Bb] thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp [Eb] này
Ngày ngày gõ mõ tụng [F] kinh
[Dm7] sao độ ta không [Gm] độ nàng? [Gm]

[Eb] | [Cm] | [Bb/F] | [Bb] | [Eb] | [F] | [Dm]-[Gm]

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Bb/F

234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!