LÚA NGÔ LÀ CÔ ĐẬU NÀNH

Sáng tác Trương Quang Lục
Nhịp điệu Ballad
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 291
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1736

Hợp âm dạo: [Bbm] | [Gb]-[Fm] | [Bbm] | [Db]-[Eb][Eb]-[Ab]

[Db]-[Bbm] | [Ebm] | [Ab]-[Db] | [Bbm][Gb]-[Gb] | [Bbm7]

[Db]-[Eb] | [Db]-[Bbm][Bbm] | [Db/F]-[Bbm]

Lúa [Bbm] ngô là cô đậu [Fm] nành. [Db]
Đậu [Bbm] nành là anh dưa [Gb] chuột. [Eb]
Dưa [Bbm] chuột là [Gb] ruột dưa [Ab] gang.
Dưa [Eb] gang là [Db] nàng dưa [Fm] hấu.
Dưa [Db] hấu là [Fm] cậu lúa [Gb] ngô.
Lúa [Bbm] ngô đậu [Db] nành.
Dưa [Gb] chuột, dưa [Ab] gang
Dưa [Db] hấu, một [Fm] nhà bên [Bbsus4] nhau [Bbm]
Sáo đen là em gà [Db] cồ
[Bbm] cồ là [Ab] cô sáo [Gb] sậu [Eb]
Sáo [Bbm] sậu là [Gb] cậu chim [Ab] ri
Chim [Eb] ri là [Db] dì tu [Fm]
Tu [Db] hú là [Fm] cụ sáo [Gb] đen
Sáo [Bbm] đen, gà [Db] cồ, sáo [Gb] sậu, chim [Ab] ri
Tu [Db] hú một [Fm] nhà bên [Bbm] nhau

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *