Lời bài hát
 

Hợp âm dạo:

 

Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi- sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu.

         

2.Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi- sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu.

                     

                     

3.Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi- sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu.

         

Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi- sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu.

         

2.Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi- sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu.

Sheet nhạc bài: TẠM BIỆT BÚP BÊ

Hợp âm

Tam biet bup be_001