Lời bài hát
 Con cào cào có cái cánh xanh xanh Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ Con cào cào rất thích thể thao Nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao - Muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thaoCon cào cào có cái cánh xanh xanh Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ Con cào cào rất thích thể thao Nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao - Ai muốn khoẻ đẹp thì xin tập thể thaoCon cào cào có cái cánh xanh xanh Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ Con cào cào rất thích thể thao Nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao - Muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thaoCon cào cào có cái cánh xanh xanh Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ Con cào cào rất thích thể thao Nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao - Ai muốn khoẻ đẹp thì xin tập thể thao

Sheet nhạc bài: CON CÀO CÀO

Hợp âm