Thông tin về ca sĩ Nguyễn Đức Duy

Hợp âm Pro chưa có thông tin về ca sĩ nhí Nguyễn Đức Huy

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Nguyễn Đức Duy thể hiện

Sheet nhạc

LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT

Sáng tác: Mộng Lân
  Lớp chúng [G] mình rất rất [D] vui Anh em ta chan hòa tình thân Lớp chúng [G] mình rất rất [D] vui Như keo sơn anh em một nhà Đầy tình [G] thân quý mến [D] nhau Luôn thi đua học chăm tiến [G] tới Quyết kết [C] đoà...