DƯ ÂM MÙA GIÁNG SINH

Sáng tác Ngân Giang
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Noel - Giáng Sinh
Đã xem 2924

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

Hợp âm dạo (Đặng Thế Luân):

[Bb] | [Dm] | [Eb] | [Bb][Cm] | [F] | [Bb]

Bài hát đêm [Bb] đông chợt lòng tôi nhớ người [Bb] | [Bb]
Tà áo Noel thướt tha trong chiều nao [Bm][Cm]
Dập [F] dìu trên đường đi [Bb] lễ
Lấp [G] lánh sao đêm tuyệt [Cm] vời
Đẹp [Cm7] thay ôi mùa [F] sao sáng [Ab][F]

Từ khắp muôn phương lòng thành đang [Bb] hướng về [Bb][Bb]
Cùng Chúa ngôi hai giáng sinh trên trời cao [Bb][Cm]
Nguyện [F] cầu yên bình nhân [Bb] thế
Giữ [G] vững tin yêu trọn [Cm] đời
Bài [F] thánh ca ngọt [Bb] đầu môi [Eb][Bb]

Quê hương chinh [Eb] chiến đã lâu rồi [Eb]
Người ngoài biên cương vẫn miệt [Bb] mài  đi [Bb][F]
Mấy [F] mùa Giáng sinh, giáng sinh
Niềm [Dm] nhớ bâng khuâng tìm [Eb] về
Hòa [F/C] theo khúc nhạc mừng Chúa sinh [Bb] ra đời [Eb][F]

Và cũng đêm [Dsus4] nay một người ôm [Bb] kỷ niệm [Bb][Bb]
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ [Bm][Cm]
Gởi [F] về cho người biên [Bb] giới
Chiến [G] đấu xông pha [Cm] địa đầu
Một [F] dư âm mùa [Bb] Giáng Sinh [Eb][Bb]

[Dsus4] | [Bb] | [Bb] | [Bb][Bb] | [Bb] | [Bm]

[Cm] | [F] | [Bb] | [G][Cm] | [F] | [F] | [Eb] | [Bb]

Quê hương chinh [Eb] chiến đã lâu rồi [Eb]
Người ngoài biên cương vẫn miệt [Bb] mài  đi [Bb][F]
Mấy [F] mùa Giáng sinh, giáng sinh
Niềm [Dm] nhớ bâng khuâng tìm [Eb] về
Hòa [F/C] theo khúc nhạc mừng Chúa sinh [Bb] ra đời [Eb][F]

Và cũng đêm [Dsus4] nay một người ôm [Bb] kỷ niệm [Bb][Bb]
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ [Bm][Cm]
Gởi [F] về cho người biên [Bb] giới
Chiến [G] đấu xông pha [Cm] địa đầu
Một [F] dư âm mùa [Bb] Giáng Sinh [Eb][Bb]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

Hợp âm dạo:

[Am] | [Am] | [Bb][Bb][Bb]

[Bb][C] | [C][C][C][F]

Bài [A] hát đêm đông chợt lòng tôi [F] nhớ người [F][Dm]
Tà áo Noel thướt tha trong [Am] chiều nao [A][Gm]
Dập dìu trên đường đi [F] lễ
Lấp [Dm] lánh sao đêm tuyệt [Gm] vời
Đẹp thay ôi mùa [C] sao sáng [C][Am]

Từ khắp muôn [C] phương lòng thành đang [F] hướng về [F][Dm]
Cùng Chúa ngôi hai giáng sinh trên [Am] trời cao [Am][Gm]
Nguyện cầu yên bình nhân [F] thế
Giữ [Dm] vững tin yêu trọn [Gm] đời
Bài [C7] thánh ca ngọt [F] đầu môi [Bb][F]

Quê [Am] hương chinh [Bb] chiến đã lâu rồi [Bb]
Người ngoài biên cương vẫn miệt [F] mài đi [F]
Mấy [C] mùa Giáng sinh, giáng sinh
Niềm [Dm] nhớ bâng khuâng tìm về
Hòa [Gm] theo khúc nhạc mừng [C] Chúa sinh ra [F] đời [Bb][F]

Và cũng đêm [C] nay một người ôm [F] kỷ niệm [F][Dm]
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi [Am] vần thơ [Am][Gm]
Gởi về cho người biên [F] giới
Chiến [Dm] đấu xông pha địa [Gm] đầu
Một [C7] dư âm mùa [F] Giáng Sinh [Bb][F]

[F] | [Am] | [Am] | [Bb][Bb][Bb]

[Bb][C7] | [C][C][C][F]

Bài [A] hát đêm đông chợt lòng tôi [F] nhớ người [F][Dm]
Tà áo Noel thướt tha trong [Am] chiều nao [A][Gm]
Dập dìu trên đường đi [F] lễ
Lấp [Dm] lánh sao đêm tuyệt [Gm] vời
Đẹp thay ôi mùa [C] sao sáng [C][Am]

Từ khắp muôn [C] phương lòng thành đang [F] hướng về [F][Dm]
Cùng Chúa ngôi hai giáng sinh trên [Am] trời cao [Am][Gm]
Nguyện cầu yên bình nhân [F] thế
Giữ [Dm] vững tin yêu trọn [Gm] đời
Bài [C7] thánh ca ngọt [F] đầu môi [Bb][F]

Quê [Am] hương chinh [Bb] chiến đã lâu rồi [Bb]
Người ngoài biên cương vẫn miệt [F] mài đi [F]
Mấy [C] mùa Giáng sinh, giáng sinh
Niềm [Dm] nhớ bâng khuâng tìm về
Hòa [Gm] theo khúc nhạc mừng [C] Chúa sinh ra [F] đời [Bb][F]

Và cũng đêm [C] nay một người ôm [F] kỷ niệm [F][Dm]
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi [Am] vần thơ [Am][Gm]
Gởi về cho người biên [F] giới
Chiến [Dm] đấu xông pha địa [Gm] đầu
Một [C7] dư âm mùa [F] Giáng Sinh [Bb][F]

x

Gm

34
III

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

3 bình luận
Sắp xếp theo