Hợp âm dạo (Đặng Thế Luân): [Bb] | [Dm] | [Eb] | [Bb][Cm] | [F] | [Bb] Bài hát đêm [Bb] đông chợt lòng tôi nhớ người [Bb] | [Bb] Tà áo Noel thướt tha trong chiều nao [Bm][Cm] Dập [F] dìu trên đường đi [Bb] lễ Lấp [G] lánh sao đêm tuyệt......