Lời bài hát

CẠN TÌNH NHƯ THẾ - Dickson & Thành Đạt

Nhịp: 3/4, tempo: 84, điệu: Ballad

 

 

Tình rơi  vào nơi tuyệt vọng
Mỗi đứa một khoảng trời rộng
Bình phong anh chỉ là tấm bia cho  em đỡ buồn
Tương  lai nay mai gia đình
Chẳng vẹn nguyên em thay áo mình
Cho … cho người  khác

Đập  tay vào trong lồng ngực
Cắn lên môi nén đau chấp nhận
Thấy đứa con từ nay không mẹ  nữa rồi
Tình chàng ý thiếp cạn tàu ráo máng
Nghĩa vợ chồng giống như đống tàn tro

 Cứa lên da vết thương không lành
Để thời gian nhắc ta đã một lần đau đớn
Cạn tàu ráo máng đối xử nhau hơn cả chữ đau
Nát tan hết tấm chân tình thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần
Liệu rằng có thấy đau không mà kịp né tránh
Cùng từng chăn gối trao vị ngọt đôi môi thế thôi
Chỉ tay lên trời nhắc ta không được nhớ

 

- - 

Đập  tay vào trong lồng ngực
Cắn lên môi nén đau chấp nhận
Thấy đứa con từ nay không  mẹ nữa rồi
Tình chàng ý thiếp cạn tàu ráo máng
Nghĩa vợ chồng giống như đống tàn tro

Cứa lên da vết thương không lành
Để thời gian nhắc ta đã một lần đau đớn
Cạn tàu ráo máng đối xử nhau hơn cả chữ đau
Nát tan hết tấm chân tình thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần
Liệu rằng có thấy đau không mà kịp né tránh
Cùng từng chăn gối trao vị ngọt đôi môi thế thôi
Chỉ tay lên trời nhắc ta không được nhớ

 Cứa lên da vết thương không lành
Để thời gian nhắc ta đã một lần đau đớn
Cạn tàu ráo máng đối xử nhau hơn cả chữ đau
Nát tan hết tấm chân tình thế hai từ đau thương

Ngắt lên da biết bao nhiêu lần
Liệu rằng có thấy đau không mà kịp né tránh
Cùng từng chăn gối trao vị ngọt đôi môi thế thôi
Chỉ tay lên trời nhắc ta không được nhớ

Sheet nhạc bài: CẠN TÌNH NHƯ THẾ

Hợp âm

Can Tinh Nhu The_001-1024
Can Tinh Nhu The_001-1024
Can Tinh Nhu The_002-1024
Can Tinh Nhu The_002-1024
Can Tinh Nhu The_003-1024
Can Tinh Nhu The_003-1024
Can Tinh Nhu The_004-1024
Can Tinh Nhu The_004-1024
Can Tinh Nhu The_005-1024
Can Tinh Nhu The_005-1024
Can Tinh Nhu The_006-1024
Can Tinh Nhu The_006-1024
Can Tinh Nhu The_007-1024
Can Tinh Nhu The_007-1024