Thông tin về ca sĩ Hiểu Đặng

Hợp âm pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Hiểu Đặng…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Hiểu Đặng thể hiện

Sheet nhạc

ĐẮC ĐỘ

Sáng tác: Nhạc ngoại
ĐẮC ĐỘ - Hiểu Đặng Nhịp: 4/4, tempo: 115, điệu: Slow Ballad ===== [Cm] Chìm sâu nơi nhân [Eb] thế ấy [Cm] Quên cố hương... chẳng trở [Fm] về [Cm] Đã ngàn năm... thấm [Eb] thoắt May kiếp [Fm] này con [Ab] gặp [Eb] Thầy Đi...