Fariborz Lachini

  • Tên thật: Fariborz Lachini
  • Ngày sinh: 25 tháng 8, 1949
  • Thể loại: Người soạn nhạc phim
  • Quốc Gia: Iran

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *