Thông tin về ca sĩ Đông Thiên Đức

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Đông Thiên Đức thể hiện

BƯỚC QUA TUỔI ĐAU LÒNG

Nhịp: 4/4, tempo: 162 ===== Intro: [Cm7] | [Gm] | [Fm] | [Bb] | [Cm7] | [Gm] | [Fm]  [Bb] | [Ab] | [Gm7] | [Cm7]-[Fm] | [Gm7]-[C]  1. [Cm7] Người đã làm em khóc, [Gm7] em vẫn ôm trong [Bb] lòng [Ab] Sao lại còn bỏ [Bb] c...

ÔM EM ĐƯỢC KHÔNG

Intro: [Gbm] | [Gbm] | [Dbm7] | [Dbm7] | [Bm] | [Dbm7] | [Gbm] | | [Dbm7]  [Gbm7] | [Gbm] | [Dbm] | [Dbm] | | [Bm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm]  [Gbm] Gió mùa thu sang [Dbm] em cũng quay [Db7] bước vội [E] vàng [Bm] Tất cả vẫ...

SAO CỨ PHẢI LÀ ANH

Intro: [C] | [D] | [G] | [Em] | [C] | [D] | [Em] | [Em] [C] | [D] | [Em7] | [Em] | [Am] | [Bm] | [E] | [E] [E] Người dối gian đôi lời anh lại [D] nghĩ đó là trọn [Bm7] đời. [E] Ngày tháng nuôi hy [Am7] vọng [G] níu với [...