Hợp âm LƯỢN TRÒN LƯỢN KHÉO   [A] chim [D] bay chim bồ câu [G] trắng, [A] chim [D] bay trên trời nền trời xanh xanh, [A] chim [Em] bay trên nền trời hòa [Bm] bình. Kìa đàn chim [Em] bay, bay [D] lượn vòng quanh quanh. [Em] Lượn tròn lượn khéo, khéo cho [A] tay......