Lời bài hát

Intro:

  

Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi vui thay.
Cò bay con cò bay khi cò bay mau vẫy vẫy tay.
Chim bay bay con chim bay con chim bay là con chim bay.
Nhưng khi nghe nói "nhà bay" không giơ tay ta đứng lặng im.

Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi vui thay.
Cò bay con cò bay khi cò bay mau vẫy vẫy tay.
Chim bay bay con chim bay con chim bay là con chim bay.
Nhưng khi nghe nói "nhà bay" không giơ tay ta đứng lặng im.

  

Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi vui thay.
Cò bay con cò bay khi cò bay mau vẫy vẫy tay.
Chim bay bay con chim bay con chim bay là con chim bay.
Nhưng khi nghe nói "nhà bay" không giơ tay ta đứng lặng im.

Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi vui thay.
Cò bay con cò bay khi cò bay mau vẫy vẫy tay.
Chim bay bay con chim bay con chim bay là con chim bay.
Nhưng khi nghe nói "nhà bay" không giơ tay ta đứng lặng im.

Sheet nhạc bài: CHIM BAY CÒ BAY

Hợp âm