Sheet nhạc bài: MÈO ĐI CÂU CÁ

Hợp âm
Meo Di Cau Ca 01_001-1024
Meo Di Cau Ca 01_001-1024

Lời bài hát

Hợp âm MÈO ĐI CÂU CÁ
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Rủ nhau đi xa. Tìm nơi lắm cá.
Mèo anh ra bờ sông. Vác cần câu bước vòng.
Mèo em ra bờ ao lòng thấy vui biết bao.
Meo meo meo! Đến khi tối trời.
Cả hai anh em đều không có cá.
Mèo anh trông chờ em. Nên giỏ không có gì.
Mèo em trông chờ anh giỏ cũng không có gì.
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Ỷ lại vào nhau nên chẳng câu được cá.
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Chẳng chịu làm chi nên giỏ không có gì. Meo meo meo!
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Rủ nhau đi xa. Tìm nơi lắm cá.
Mèo anh ra bờ sông. Vác cần câu bước vòng.
Mèo em ra bờ ao lòng thấy vui biết bao.
Meo meo meo! Đến khi tối trời.
Cả hai anh em đều không có cá.
Mèo anh trông chờ em. Nên giỏ không có gì.
Mèo em trông chờ anh giỏ cũng không có gì.
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Ỷ lại vào nhau nên chẳng câu được cá.
Meo meo meo! Có hai chú mèo.
Chẳng chịu làm chi nên giỏ không có gì. Meo meo meo!