GIẤC MƠ 20

Sáng tác : Microwave
Thể loại : Nhạc trẻ
Giai điệu : Rock Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên admin-pro
Người đăng : admin-pro
Level :
Số bài đăng : 438
Sheet nhạc

GIẤC MƠ 20 - Microwave 

Nhịp: 4/4, tempo: 150
=====

Intro (Rock Ballad):

[Gbm] | [Gbm] | [D] | [D] | [A] | [A] | [E/Ab] | [E/Ab]

[Gbm] | [Gbm7] | [D] | [E] | [A] | [A] | [E] | [Dbm7] | [Gbm]

1.
Khói thuốc [Gbm] trắng che màn [D] đêm
Gói ký [E] ức xưa vẹn nguyên [A] bên
Khung cửa tìm [E/Ab] ai [E] | [Gbm]
Có những [Gbm] khát khao lặng [D] câm
Khóc những [A] giấc mơ thần tiên
Sống cho qua ngày [E] mai. [E] | [E] | [Dbm]

ĐK:
Tâm hồn [A] này đã chết khi giấc [E] mơ xưa không còn
Tạm [D] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [E] trao [E]
Khung trời [A] ngày xưa ấy nay hóa mây [Dbm] ngàn bay mãi
Thời [D] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [E] say
Ngày nói tiếng yêu đầu [Gbm] tiên. [Gbm]

[D] | [A] | [A] | [E] | [E] | [Gbm]

2.
Đã có [Gbm] lúc ta thờ [D] ơ
Giết những ước mơ thần tiên [A] đứng
Giữa đời mộng [E/Ab][E] | [Gbm]
Phố cũ có ai chờ [D] ai
Cũng sẽ [E] hát câu nhạt phai cuộc [A] đời là hư [E] vô. [E] | [E] | [E]

ĐK:
Tâm hồn [A] này đã chết khi giấc [E] mơ xưa không còn
Tạm [D] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [E] trao [E]
Khung trời [A] ngày xưa ấy nay hóa mây [Dbm] ngàn bay mãi
Thời [D] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [E] say
Ngày nói tiếng yêu đầu [A] tiên. [A]

[E] | [E] | [D] | [D] | [E] | [E] | [A] | [A]

[Dbm] | [Dbm] | [D] | [D] | [E] | [E] | [Gbm]

3.
Dẫu quá khứ đã [Gbm7] trôi về sau lưng [D]
Nhưng sao con tim vẫn cứ mãi bồi [A] hồi
Bồi hồi một từ "giá [E/Ab] như" [E]
Đã [Gbm]... đến lúc phải bỏ lại nơi đây, [D]
Dù muộn màng nhưng vẫn phải bước đi [A] thôi [A]
Phải bước đi [E] thôi.

ĐK:
Tâm hồn [A] này đã chết khi giấc [E] mơ xưa không còn
Tạm [D] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [E] trao [E]
Khung trời [A] ngày xưa ấy nay hóa mây [Dbm] ngàn bay mãi
Thời [D] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [E] say [E]

Tâm hồn [A] này đã chết khi giấc [E] mơ xưa không còn
Tạm [D] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [E] trao [E]
Khung trời [A] ngày xưa ấy nay hóa mây [Dbm] ngàn bay mãi
Thời [D] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [E] say [E] | [A]

Khói thuốc [Gbm] trắng che màn [D] đêm
Gói ký [E] ức xưa vẹn nguyên [A] bên
Chỉ là [E] những giấc mơ mà [A] thôi...
Phố cũ có ai [Dbm] chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạt [D] phai [D]
Chỉ là [E] những giấc mơ mà [A] thôi...

Khói thuốc [Gbm] trắng che màn [D] đêm
Gói ký [E] ức xưa vẹn nguyên [A] bên
Chỉ là [E] những giấc mơ mà [A] thôi...
Phố cũ có ai [Dbm] chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạt [D] phai [D]
Chỉ là [E] những giấc mơ mà [A] thôi...

Gbm

34

D

123

A

123

E/Ab

1

Gbm7

1234

E

123

Dbm7

234

Dbm

1234

Nhịp: 4/4, tempo: 150
=====

Intro:

[Abm] | [Abm] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Gb/Bb] | [Gb/Bb]

[Abm] | [Abm7] | [E] | [Gb] | [B] | [B] | [Gb] | [Ebm7] | [Abm]

1.
Khói thuốc [Abm] trắng che màn [E] đêm
Gói ký [Gb] ức xưa vẹn nguyên [B] bên
Khung cửa tìm [Gb/Bb] ai [Gb] | [Abm]
Có những [Abm] khát khao lặng [E] câm
Khóc những [B] giấc mơ thần tiên
Sống cho qua ngày [Gb] mai. [Gb] | [Gb] | [Ebm]

ĐK:
Tâm hồn [B] này đã chết khi giấc [Gb] mơ xưa không còn
Tạm [E] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [Gb] trao [Gb]
Khung trời [B] ngày xưa ấy nay hóa mây [Ebm] ngàn bay mãi
Thời [E] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [Gb] say
Ngày nói tiếng yêu đầu [Abm] tiên. [Abm]

[E] | [B] | [B] | [Gb] | [Gb] | [Abm]

2.
Đã có [Abm] lúc ta thờ [E] ơ
Giết những ước mơ thần tiên [B] đứng
Giữa đời mộng [Gb/Bb][Gb] | [Abm]
Phố cũ có ai chờ [E] ai
Cũng sẽ [Gb] hát câu nhạt phai cuộc [B] đời là hư [Gb] vô. [Gb] | [Gb] | [Gb]

ĐK:
Tâm hồn [B] này đã chết khi giấc [Gb] mơ xưa không còn
Tạm [E] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [Gb] trao [Gb]
Khung trời [B] ngày xưa ấy nay hóa mây [Ebm] ngàn bay mãi
Thời [E] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [Gb] say
Ngày nói tiếng yêu đầu [B] tiên. [B]

[Gb] | [Gb] | [E] | [E] | [Gb] | [Gb] | [B] | [B]

[Ebm] | [Ebm] | [E] | [E] | [Gb] | [Gb] | [Abm]

3.
Dẫu quá khứ đã [Abm7] trôi về sau lưng [E]
Nhưng sao con tim vẫn cứ mãi bồi [B] hồi
Bồi hồi một từ “giá [Gb/Bb] như” [Gb]
Đã [Abm]… đến lúc phải bỏ lại nơi đây, [E]
Dù muộn màng nhưng vẫn phải bước đi [B] thôi [B]
Phải bước đi [Gb] thôi.

ĐK:
Tâm hồn [B] này đã chết khi giấc [Gb] mơ xưa không còn
Tạm [E] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [Gb] trao [Gb]
Khung trời [B] ngày xưa ấy nay hóa mây [Ebm] ngàn bay mãi
Thời [E] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [Gb] say [Gb]

Tâm hồn [B] này đã chết khi giấc [Gb] mơ xưa không còn
Tạm [E] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [Gb] trao [Gb]
Khung trời [B] ngày xưa ấy nay hóa mây [Ebm] ngàn bay mãi
Thời [E] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [Gb] say [Gb] | [B]

Khói thuốc [Abm] trắng che màn [E] đêm
Gói ký [Gb] ức xưa vẹn nguyên [B] bên
Chỉ là [Gb] những giấc mơ mà [B] thôi…
Phố cũ có ai [Ebm] chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạt [E] phai [E]
Chỉ là [Gb] những giấc mơ mà [B] thôi…

Khói thuốc [Abm] trắng che màn [E] đêm
Gói ký [Gb] ức xưa vẹn nguyên [B] bên
Chỉ là [Gb] những giấc mơ mà [B] thôi…
Phố cũ có ai [Ebm] chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạt [E] phai [E]
Chỉ là [Gb] những giấc mơ mà [B] thôi…

Abm

1234

E

123

B

234

Gb/Bb

234
VI

Abm7

12

Gb

234

Ebm7

1234

Ebm

1234
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

PHAI

Sáng tác: Microwave
PHAI - Microware Điệu: Ballad Intro: [Am] | [Am] | [Am] | [A] | [Am] Trút hết những cố [G] gắng, Chuốc hết những [A] đắng cay [Am] | [C] Gửi vào [G] đêm hoang con tim [Am] hao gầy Cố nuốt những [G] nước mắt Cố nuốt những...