Thông tin về nhạc sĩ Lee Ken

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Lee Ken sáng tác

LỆ CỐ NHÂN

Sáng tác: Cần Vinh & Lee Ken
LỆ CỐ NHÂN - Cần Vinh &  Bảo Jen Nhịp: 3/4, tempo: 106, điệu: Ballad ===== [Am] | [D] | [Ab] | [Am7] | [Am] | [Ab] | [Ab] | [Am] Áo cô [Am] dâu em như ngàn hoa [Em] tươi xinh Rượu đỏ cau [Am] trầu hoa [Ab] cưới linh...

KHÚC VƯƠNG TÌNH

Sáng tác: Cần Vinh & Lee Ken
KHÚC VƯƠNG TÌNH - Cần Vinh & Lee Ken Nhịp: 3/4, tempo: 114, điệu: Disco ===== [Bbm] | [Ab] | [Gb] | [Ab]-[Db] | [Bbm] | [Ab] | [Gb] | [Ab]-[Bbm]  Một [Bbm] chàng là chàng quân tử đế [Ab] vương nước Nam huy [Bbm] hoàn...