GÀ TRỐNG, MÈO CON VÀ CÚN CON

Thế Vinh
Sáng tác Thế Vinh
Nhịp điệu Disco
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 735
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1706

Sheet music

Hợp âm GÀ TRỐNG, MÈO CON VÀ CÚN CON

 

Hợp âm dạo: [G]-[Dsus4] | [Am]-[D] | [G]-[D]

[Em7]-[Dsus4][Em]-[D] | [F]-[Dsus4] | [Am]-[D]

[Dsus4]-[G][Dm] | [D]-[G] | [D] | [G] | [E]-[G]

Nhà em có con gà [G] trống,
Mèo con và cún [D] con, gà [G] trống gáy ò ó [Asus4] o,
Mèo [D] con luôn rình bắt [G] chuột,
Cún [D] con chăm canh gác [Gm] nhà. [Gm] | [D]-[G]

Nhà em có con gà [G] trống,
Mèo [Am] con và cún [D] con, gà [Gm] trống gáy ò ó [Am] o,
Mèo [D] con luôn rình bắt [G] chuột,
Cún [D] con chăm canh gác [G] nhà. [D][G]

Nhà em có con gà [G] trống,
Mèo [Am] con và cún [D] con, gà [G] trống gáy ò ó [Am] o,
Mèo [D] con luôn rình bắt [G] chuột,
Cún [D] con chăm canh gác [G] nhà. [D][D]-[G]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *