Sheet nhạc bài: TẬP TẦM VÔNG

Hợp âm

Tap tam vong_001

Lời bài hát

TẬP TẦM VÔNG - Xuân Mai
Điệu: Surf
Version 1:
Tập tầm vông tay không, tay có.
Tập tầm vó tay có, tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không.
Có có, không không...
Tập tầm vông tay không, tay có.
Tập tầm vó tay có, tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không.
Có có, không không...
Tập tầm vông tay không, tay có.
Tập tầm vó tay có, tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không.
Có có, không không...
 
Version 2:
Hợp âm dạo đầu:   
     
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tập tầm vông
Chị cuốc giồng, em nhổ mạ
Chị câu cá, em móc mồi
Chị leo đồi, em lội suối
Chị cưa củi, em kéo chà
Chị nuôi gà, em móc trứng
Chị dãi nắng, em giầm  mưa 
Chị đi bừa, em đi trụng
Chị trồng trúc, em trồng tre
Chị gieo mè, em tỉa đậu
Chị rào giậu, em chắn phên
Chị đốt đèn, em soi nhái
Chị thả lưới, em vãi chài
Chị đi cày, em đi cấy
Chị phát rẫy, em lập vườn
Chị nuôi tằm, em dệt vải 
Chị lớp bảy, em lớp năm
Chị tuổi Dần, em tuổi Ngọ
Chị lễ độ, em ngọt ngào
Chị cúi chào, em thăm hỏi
Học sinh giỏi, học sinh ngoan
Chị đàng hoàng, em đứng đắn
Chị mau mắn, em lẹ làng
Chấm xuống hàng, thôi hết chuyện