Sheet nhạc bài: VÌ SAO CON MÈO RỬA MẶT

Hợp âm

Vi sao con meo rua mat_001

Lời bài hát

VÌ SAO CON MÈO RỬA MẶT - Xuân Mai
Điệu: Fox
Mèo con ra vại nước
Bàn chân nó vuốt vuốt
Xoa mấy sợi râu cước
Rồi vào bên bếp tro
Vì sao con mèo rửa mặt?
Vì sợ đau mắt
Không ai dám đến gần mèo.
Mèo con ra vại nước
Bàn chân nó vuốt vuốt
Xoa mấy sợi râu cước
Rồi vào bên bếp tro
Vì sao con mèo rửa mặt?
Vì sợ đau mắt
Không ai dám đến gần mèo.
Mèo con ra vại nước
Bàn chân nó vuốt vuốt
Xoa mấy sợi râu cước
Rồi vào bên bếp tro
Vì sao con mèo rửa mặt?
Vì sợ đau mắt
Không ai dám đến gần mèo.