Lời bài hát
 Mùng tám tháng ba em ra thăm vườn, Chọn một bông Dm hoa xinh tươi tặng cô giáo. Kìa bông nào đẹp, nào hoa nào xinh. Em đến thăm cô tung cánh hoa ra nàoMùng tám tháng ba em ra thăm vườn, Chọn một bông Dm hoa xinh tươi tặng cô giáo. Kìa bông nào đẹp, nào hoa nào xinh. Em đến thăm cô tung cánh hoa ra nàoMùng tám tháng ba em ra thăm vườn, Chọn một bông Dm hoa xinh tươi tặng cô giáo. Kìa bông nào đẹp, nào hoa nào xinh. Em đến thăm cô tung cánh hoa ra nàoMùng tám tháng ba em ra thăm vườn, Chọn một bông Dm hoa xinh tươi tặng cô giáo. Kìa bông nào đẹp, nào hoa nào xinh. Em đến thăm cô tung cánh hoa ra nào

Sheet nhạc bài: BÔNG HOA MỪNG CÔ

Hợp âm