Lời bài hát
Hợp âm dạo:- - -Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương Cô yêu em vô hạn Dạy dỗ em ngày tháng Em yêu biết bao nhiêu Mẹ của em ở trường Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương. -  -Dạy từng câu, từng lời Từng nét bút, dáng đi Mong cho em nên người Thành cháu ngoan của Bác Em yêu biết bao nhiêu Mẹ của em ở trường Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương. -  - .- - -Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương Cô yêu em vô hạn Dạy dỗ em ngày tháng Em yêu biết bao nhiêu Mẹ của em ở trường Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương. -  -Dạy từng câu, từng lời Từng nét bút, dáng đi Mong cho em nên người Thành cháu ngoan của Bác Em yêu biết bao nhiêu Mẹ của em ở trường Mẹ của em ở trường Là cô giáo mến thương. -  - .

Sheet nhạc bài: CÔ GIÁO

Hợp âm