Chan Chea

Ngài Chan Chea đã có nhiều năm công tác tại Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Campuchia, ông là một trong những người tham gia các dự án, thiết lập mối quan hệ hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học với các trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt là Đại học Thái Nguyên.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *