Con [G] cò bé bé Nó [Em] đậu cành [Am] tre Đi không hỏi mẹ Biết đi đường [D] nào Khi đi em [Em] hỏi khi về em [D] chào Miệng em chúm chím Mẹ yêu không [G] nào Con [G] cò bé bé Nó [Em] đậu cành [Am] tre Đi không hỏi mẹ......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Me_yeu_khong_nao.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Me_yeu_khong_nao-sheet_1.swf” width=”690″ height=”840″]