MUỘN MÀNG LÀ TỪ LÚC

Sáng tác Đức Trí
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 2028
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1736

Hợp âm dạo:

[Gbm] | [Db] | [Gbm][Db] | [Gbm][Gbm] | [Db] | [Gbm]

[Gbm] Đôi khi em vẫn muốn tin rằng mình đã có nhau bao [Db] giờ
[Gbm] Đôi khi em muốn tin thiên đàng ta [Bm] có sẽ không thể [Db] tan
[Bm] Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm [E] nhớ thêm thương [A] yêu
[Bm] Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để [E] khóc nỗi đau [Db] còn [F]

Muộn màng là từ [Gbm] lúc ta chưa gặp [Dbm/E] gỡ
Muộn màng là từ [A] lúc ban [D] sơ vừa [A] quen
Nghẹn ngào là từ [Gbm] lúc yêu thương vừa [Dbm] chớm
Ta hẹn nhau cuối [Bm7] đời nói lời chia [Gbm] tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và [Db] nhớ
Rồi vội vàng ta [D] ngỡ sẽ xa đc [A] nhau
Để rồi ta thuơng [Gbm] nhớ nhớ thương từng [E] đêm
Nếu mình ko thể [Bm] quên thôi thì đừng [Gbm] quen [Gbm]

[Gbm] | [D] | [A]-[Bm] | [Gbm][Db7]

[Gbm] Đôi khi em vẫn mong rằng mình đã có nhau bao [Dbsus4] giờ
[Gbm] Đôi khi em muốn tin thiên đàng ta [Bm] có sẽ không thể [Db] tan
[Bm] Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm [E] nhớ thêm thương [A] yêu
[Bm] Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để [Ab] khóc nỗi đau [Dbsus4] còn [Db]

Muộn màng là từ [Gbm] lúc ta chưa gặp [Dbm/E] gỡ
Muộn màng là từ [D] lúc ban [E] sơ vừa [A] quen
Nghẹn ngào là từ [Gbm] lúc yêu thương vừa [Dbm] chớm
Ta hẹn nhau cuối [Bm] đời nói [Db] lời chia [Gbm] tay.

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và [E] nhớ
[Dbm] Rồi vội vàng ta [D] ngỡ sẽ [Em7] xa được [A] nhau
Để rồi ta thuơng [Gbm] nhớ nhớ thương từng [Dbm] đêm
Nếu mình ko thể [B] quên thôi [Db] thì đừng [Gbm] quen [Gbm]

[Dbm] | [D] | [Em7]-[A]

Nghẹn ngào là từ [Gbm] lúc yêu thương vừa [Dbm] chớm
Ta hẹn nhau cuối [Bm] đời nói [Db] lời chia [Gbm] tay.
Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và [Dbm] nhớ
[Dbm] Rồi vội vàng ta [D] ngỡ sẽ [Em7] xa được [A] nhau
Để rồi ta xa [Gbm] cách nhưng không thể [E] xa
Thế thì ta sẽ [Bm] không bao [Db7] giờ chia [Gbm] xa...
Thôi thì ta sẽ [Bm] không bao [Dbm] giờ [Dbm] | [Bbm] ... [Gbm] chia xa...

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *