Hợp âm dạo (Duy Quang): [C#] | [Bbm] | [G#m][C#] [F#] | [F#][Bbm] | [Bbm] | [G#m7] | [C#][F#]-[G#] 1. Vườn [C#] rau, vườn [Fm] rau xanh ngắt một [Bbm] màu Có [G#] đàn, có đàn gà con nương [C#] náu -[F#] Mẹ [C#] quê, mẹ [Fm/C] quê vất vất vả......