Lời bài hát
Hợp âm MỪNG NẮNG XUÂN VỀ  Hợp âm dạo (Thiên Kim):  -Nắng xuân về trên  muôn hoa  Nắng xuân về tươi thắm  mọi nhà Người người vui đón xuân  đã về  Một mùa xuân mới chan  chứa tình. Nắng xuân hồng về  nơi nơi  Nhớ ai còn xa cách phương trời Về  đây người hỡi xuân  đã về  Là đây tổ  ấm vui sống  đời. ĐK: Một mùa xuân  tươi vui thanh bình Đàn chim líu  lo trong bình minh Tiếng pháo lách  tách đón giao thừa Chào xuân mới  sang.Rượu nồng trao  nhau chúc xuân lành Bầy em bé  thơ vui tuổi xanh Nghe trên quê  hương khắp bốn  phương Niềm vui vấn  vương. -Nắng  xuân về trên muôn  hoa Dáng xuân đẹp tô thắm  muôn nhà  Mừng xuân ta  hát câu thái hoà  Ngày vui về  khắp non nước  nhà.         --Nắng xuân về trên  muôn hoa  Nắng xuân về tươi thắm  mọi nhà Người người vui đón xuân  đã về  Một mùa xuân mới chan  chứa tình. Nắng xuân hồng về  nơi nơi  Nhớ ai còn xa cách phương trời Về  đây người hỡi xuân  đã về  Là đây tổ  ấm vui sống  đời. ĐK: Một mùa xuân  tươi vui thanh bình Đàn chim líu  lo trong bình minh Tiếng pháo lách  tách đón giao thừa Chào xuân mới  sang.Rượu nồng trao  nhau chúc xuân lành Bầy em bé  thơ vui tuổi xanh Nghe trên quê  hương khắp bốn  phương Niềm vui vấn  vương. -Nắng  xuân về trên muôn  hoa Dáng xuân đẹp tô thắm  muôn nhà  Mừng xuân ta  hát câu thái hoà  Ngày vui về  khắp non nước  nhà.

Sheet nhạc bài: MỪNG NẮNG XUÂN VỀ

Hợp âm