Hợp âm MỪNG NẮNG XUÂN VỀ   Hợp âm dạo (Thiên Kim): [Bb/D] | [C/D#] | [C/D#] [Bb/D] | [Bb] | [D#][D#] | [F]-[Bb] | [F] Nắng xuân về trên [F] muôn hoa [F] Nắng xuân về tươi thắm [F/C] mọi nhà Người người vui đón xuân [Bb] đã về [F] Một mùa xuân mới chan [Bb] chứa tình. [F] Nắng xuân......