Thông tin về nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản

Nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản có tổng số tác phẩm đăng ký kỷ lục lên con số trên 1.000. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam cũng thay đổi tên gọi cho danh hiệu là “Người phổ nhạc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam”.

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản sáng tác

DUYÊN DÁNG ÁO LAM

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản
Hợp âm dạo (Rumba): [A] | [D] | [B]-[E] [Bm] | [E] | [D]-[E] | [E]-[Asus4] | [Asus4] (Chế Thanh) Thân [Am] thương chiếc áo màu [E] lam Mặc vào [A] người thây tánh tham tan dần [D] [Bm] An nhiên [D] đang đến [E] thật gần...