Vũ Ngọc Toản

Nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản có tổng số tác phẩm đăng ký kỷ lục lên con số trên 1.000. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam cũng thay đổi tên gọi cho danh hiệu là “Người phổ nhạc Phật giáo nhiều nhất Việt Nam”.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *