MIỀN TRUNG ƠI ĐAU XÓT NÀO VƠI

Hà Sơn
Sáng tác Hà Sơn
Nhịp điệu Blues
Thể loại Quê hương
Đã xem 1074

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2089

Hợp âm dạo (Bằng Chương): [Bb] | [Bb] | [Eb]

[C] | [F] | [Cm] | [Cm] | [F][C] | [Gm]

[Cm] | [Cm][F] | [Cm] | [Bb] | [F] | [Bb]

Chiều nơi xứ người con chợt lặng [F] nghe tin [Bb] bão xa [Bb]
Thương quá quê [Dm] nhà đất mẹ miền [Cm] Trung những ngày qua
Quê [Gm] hương gian khó bao đời chừ [Cm] thêm mưa bão khắp [F] trời
Nghe lòng chơi [Gm] vơi đau xót [F] nghẹn lời. [Gm]-[Fsus4][F]

Mẹ quê dáng [Bb] gầy mắt nhoà lệ [F] rơi trong [Bb] gió mưa [Bb]
Thương mấy cho [F] vừa, thương đàn trẻ [Gm] thơ rét lạnh [Cm] căm
Khơi [D] xa cha vẫn chưa [Gm] về, ngoài [C] kia dông bão tứ [F] bề
Oán than não nề khắp cả [Bb] miền quê. [Bb] | [F] | [C]-[F][Bb][Bb]

Chorus:
Mẹ [Dbm7] ơi, con [Bb] nghe buốt lạnh lòng [F] đau
Thương [Dm] bao kiếp người [Dbm7] nổi trôi
Bóng ai đã khuất [F] xa rồi [F]
Triều [Cm] dâng nhấn [Gm/D] chìm bao bao nhà tranh [Cm] xiêu
Xót [C] thôn xưa chừ tiêu [F] điều
Miền Trung ơi, đớn đau [Ebm] thật nhiều! [Cm][Bb][Bbsus4]

Verse 2:
Người đi có [Bb] về xin gửi lời thăm nơi cố hương [Bb]
Dẫu cách phương [Dm] trời nhưng nặng tình [Cm] thương nhớ nào vơi
Yêu [Dm] sao câu hát ru [Gm] hời bầu [Csus4] ơi thương lấy bí [F] cùng
Chung một tấm lòng hướng về [Bb] miền Trung. [Bb][Bb][Bb]

[Bb] | [Csus4] | [Bb] | [Fm][Gm] | [Gm] | [F] | [F][Cm]

[Gm] | [Cm] | [Cm] | [F] | [F][Bb] | [F] | [Bb] | [Bb]

Mẹ quê dáng [Bb] gầy mắt nhoà lệ [F] rơi trong [Bb] gió mưa [Bb]
Thương mấy cho [F] vừa, thương đàn trẻ [Gm] thơ rét lạnh [Cm] căm
Khơi [D] xa cha vẫn chưa [Gm] về, ngoài [C] kia dông bão tứ [F] bề
Oán than não nề khắp cả [Bb] miền quê. [Bb] | [F] | [C]-[F][Bb][Bb]

Chorus:
Mẹ [Dbm7] ơi, con [Bb] nghe buốt lạnh lòng [F] đau
Thương [Dm] bao kiếp người [Dbm7] nổi trôi
Bóng ai đã khuất [F] xa rồi [F]
Triều [Cm] dâng nhấn [Gm/D] chìm bao bao nhà tranh [Cm] xiêu
Xót [C] thôn xưa chừ tiêu [F] điều
Miền Trung ơi, đớn đau [Ebm] thật nhiều! [Cm][Bb][Bbsus4]

Verse 2:
Người đi có [Bb] về xin gửi lời thăm nơi cố hương [Bb]
Dẫu cách phương [Dm] trời nhưng nặng tình [Cm] thương nhớ nào vơi
Yêu [Dm] sao câu hát ru [Gm] hời bầu [Csus4] ơi thương lấy bí [F] cùng
Chung một tấm lòng hướng về [Bb] miền Trung.

 

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gm/D

123

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

Hợp âm dạo (Boston): [Em] | [Em] | [E]

[Abm] | [B]- [Gbm] | [Gb]- [B][E]

Chiều nơi xứ [E] người con chợt lặng [B] nghe tin [Db] bão xa
Thương quá quê [B] nhà đất mẹ miền [Db] Trung những ngày [Gbm] qua
Quê hương gian khó bao [A] đời chừ thêm mưa bão khắp [Abm] trời
Nghe lòng chơi [Gbm] vơi đau xót [B] nghẹn lời. [B]

Mẹ quê dáng [E] gầy mắt nhoà lệ [B] rơi trong [Dbm] gió mưa
Thương mấy cho [Abm] vừa, thương đàn trẻ [Db] thơ rét lạnh [Gbm] căm
Khơi xa cha vẫn chưa [A] về, ngoài [Gbm] kia dông bão tứ [Abm] bề
Oán than não [B] nề khắp cả [E] miền quê. [B]- [E]-[B]

Chorus:
Mẹ ơi, con nghe buốt lạnh lòng [Abm] đau
Thương [Dbm] bao kiếp người [Gbm] nổi trôi
Bóng ai đã khuất [B] xa rồi
Triều [Gbm] dâng nhấn [Dbm] chìm bao bao nhà tranh [Gbm] xiêu
Xót thôn xưa chừ tiêu [B] điều
Miền Trung ơi, đớn đau [E] thật nhiều! [B][E]

Verse 2:
Người đi có [E] về xin gửi lời [B/Eb] thăm nơi [Dbm] cố hương
Dẫu cách phương [Abm] trời nhưng nặng tình [Dbm] thương nhớ [Gbm] nào vơi
Yêu sao câu hát ru [A] hời bầu ơi thương lấy bí [E] cùng
Chung một tấm [B] lòng hướng về [E] miền Trung. [Bb][Bb][Bb]

[Bb] | [Csus4] | [Bb] | [Fm][Gm] | [Gm] | [F] | [F][Cm]

[Gm] | [Cm] | [Cm] | [F] | [F][Bb] | [F] | [Bb] | [Bb]

Mẹ quê dáng [Bb] gầy mắt nhoà lệ [F] rơi trong [Bb] gió mưa [Bb]
Thương mấy cho [F] vừa, thương đàn trẻ [Gm] thơ rét lạnh [Cm] căm
Khơi [D] xa cha vẫn chưa [Gm] về, ngoài [C] kia dông bão tứ [F] bề
Oán than não nề khắp cả [Bb] miền quê. [Bb] | [F] | [C]-[F][Bb][Bb]

Chorus:
Mẹ [Dbm7] ơi, con [Bb] nghe buốt lạnh lòng [F] đau
Thương [Dm] bao kiếp người [Dbm7] nổi trôi
Bóng ai đã khuất [F] xa rồi [F]
Triều [Cm] dâng nhấn [Gm/D] chìm bao bao nhà tranh [Cm] xiêu
Xót [C] thôn xưa chừ tiêu [F] điều
Miền Trung ơi, đớn đau [Ebm] thật nhiều! [Cm][Bb][Bbsus4]

Verse 2:
Người đi có [Bb] về xin gửi lời thăm nơi cố hương [Bb]
Dẫu cách phương [Dm] trời nhưng nặng tình [Cm] thương nhớ nào vơi
Yêu [Dm] sao câu hát ru [Gm] hời bầu [Csus4] ơi thương lấy bí [F] cùng
Chung một tấm lòng hướng về [Bb] miền Trung.

x

Abm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Gm/D

123

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!