Sheet nhạc bài: TÌM EM CÂU VÍ SÔNG LAM

Hợp âm

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_001-1024

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_002-1024

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_003-1024

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_004-1024

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_005-1024

Tìm em câu ví sôngLam - A Pao-01-06_006-1024

Lời bài hát

TÌM EM CÂU VÍ SÔNG LAM - A Páo
Nhịp: 4/4, tempo: 57, điệu: Ballad
=====
Capo II.:
-
Một chiều bên dòng sông Lam
Anh gọi em cô gái lái đò
Chuyến đò chiều anh đưa sang sông
Anh thầm thương cô gái lái đò.
Ngày ngày anh sang thăm em
Nhà em bên lở anh ở bên bồi
Câu đợi câu chờ, đôi ta thương nhau
Trên dòng sông in bóng trăng thề.
Một câu ví anh trao, nữa câu ví em thương
Củ sắn củ khoai, mồ hôi chát mặn
Thương anh rồi nhớ đợi nghe em
Cứ chiều về cánh cò lội bên sông
Cô lái đò xưa nay tròn mười tám
Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi
Răng anh không về, năm tháng đợi chờ mong
Răng anh nỏ về, nỏ về bên em.
Ơi câu ví anh trao, mùa xuân anh trở lại
Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa
Quên câu thương câu chờ, lỡ hẹn người ơi
Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên
Tiếng hò gọi em cô gái đò ngày ấy
Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ
Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau
Anh trở về tìm lại đò xưa.
Một câu ví anh trao, nữa câu ví em thương
Củ sắn củ khoai, mồ hôi chát mặn
Thương anh rồi nhớ đợi nghe em
Cứ chiều về cánh cò lội bên sông
Cô lái đò xưa nay tròn mười tám
Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi
Răng anh không về, năm tháng đợi chờ mong
Răng anh nỏ về, nỏ về bên em.
Ơi câu ví anh trao, mùa xuân anh trở lại
Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa
Quên câu thương câu chờ, lỡ hẹn người ơi
Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên
Tiếng hò gọi em cô gái đò ngày ấy
Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ
Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau
Anh trở về tìm lại đò xưa.
Núi Hồng ơi! trách chi đò lỡ duyên tình
Người ơi thương nhớ ...nên anh đi tìm ...
câu ví ... sông Lam.