KHÔNG THỂ THAY THẾ

Ảnh nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng
Thể loại : Nhạc trẻ
Giai điệu : Ballad : Blues
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3182

Hợp âm dạo:

[Gbm7] | [A] | [Gbm7] | [Bm] | [Gbm] | [A] | [A] | [D]

[D] | [Dbm7] | [Gbm7] | [Bm7] | [E] | [Asus4] | [A]

Trước khi bắt [A] đầu tình yêu với [E] anh
em còn yêu anh ta không
[Gbm] Sao anh [A] thấy có những [Gbm] lúc
Em tự [Dbm7] nhiên rất [E] buồn
Nhiều khi [D] muốn quan tâm hỏi [A] thăm
Chỉ [E] là khi em nói [A] ra thì [Gbm] anh lại
không thể khiến anh [Bm] chấp nhận [E]

Trước khi bắt [A] đầu tình yêu với anh
Em [E/Ab] đã quên anh ta chưa
Hay em [Gbm] vẫn cứ giữ lấy
hình bóng [Dbm] ấy trong lòng
Một hình [D] bóng bao năm tháng qua
đã [Dbm7] từng làm em [Gbm] khóc
Và cũng [Bm] khiến em vui em sẽ cười
chỉ bằng [E] tin nhắn nhỏ nhoi

ĐK:
Chẳng thể nào [A] thay thế được
Anh đã biết sẽ [E/Ab] không thể được
Dù anh cố thế [Gbm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Dbm7] khác [Dbm7]
Cố yêu người [D] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Dbm7] trong giọt nước mắt [Gbm] cay
Mà nào [Bm] có ai hay những lung lay
khiến [E] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [A] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [E/Ab] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Gbm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Dbm] muốn [Dbm]
Cứ yêu người [D] ta trong xót xa
dẫu cho người [Dbm] ta vẫn cố thiết [Gbm] tha
Một hình [Bm] bóng đã xa,
[E] đã đi qua chẳng [A] phôi... pha [D]

[Gbm] | [A] | [A] | [Bm7] | [Bm7] | [A] | [A] | [D]

[Gbm] | [Dbm7] | [Gbm7] | [Bm7] | [E] | [A] | [A]

Trước khi bắt [A] đầu tình yêu với anh
Em [E/Ab] đã quên anh ta chưa
Hay em [Gbm] vẫn cứ giữ lấy
hình bóng [Dbm] ấy trong lòng
Một hình [D] bóng bao năm tháng qua
đã [Dbm7] từng làm em [Gbm] khóc
Và cũng [Bm] khiến em vui em sẽ cười
chỉ bằng [E] tin nhắn nhỏ nhoi

ĐK:
Chẳng thể nào [A] thay thế được
Anh đã biết sẽ [E/Ab] không thể được
Dù anh cố thế [Gbm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Dbm7] khác [Dbm7]
Cố yêu người [D] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Dbm7] trong giọt nước mắt [Gbm] cay
Mà nào [Bm] có ai hay những lung lay
khiến [E] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [A] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [E/Ab] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Gbm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Dbm] muốn [Dbm]
Cứ yêu người [D] ta trong xót xa
dẫu cho người [Dbm] ta vẫn cố thiết [Gbm] tha
Một hình [Bm] bóng đã xa,
[E] đã đi qua chẳng [A] phôi... pha [D]

ĐK:
Chẳng thể nào [A] thay thế được
Anh đã biết sẽ [E/Ab] không thể được
Dù anh cố thế [Gbm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Dbm7] khác [Dbm7]
Cố yêu người [D] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Dbm7] trong giọt nước mắt [Gbm] cay
Mà nào [Bm] có ai hay những lung lay
khiến [E] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [A] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [E/Ab] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Gbm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Dbm] muốn [Dbm]
Cứ yêu người [D] ta trong xót xa
dẫu cho người [Dbm] ta vẫn cố thiết [Gbm] tha
Một hình [Bm] bóng đã xa,
[E] đã đi qua chẳng [A] phôi... pha

 

Hợp âm dạo (Quang Hà):

[Abm7] | [B] | [Abm7] | [Dbm] | [Abm][B] | [B][E]

[E][Ebm7] | [Abm7][Dbm7] | [Gb][Bsus4] | [B]

Trước khi bắt [B] đầu tình yêu với [Gb] anh
em còn yêu anh ta không
[Abm] Sao anh [B] thấy có những [Abm] lúc
Em tự [Ebm7] nhiên rất [Gb] buồn
Nhiều khi [E] muốn quan tâm hỏi [B] thăm
Chỉ [Gb] là khi em nói [B] ra thì [Abm] anh lại
không thể khiến anh [Dbm] chấp nhận [Gb]

Trước khi bắt [B] đầu tình yêu với anh
Em [Gb/Bb] đã quên anh ta chưa
Hay em [Abm] vẫn cứ giữ lấy
hình bóng [Ebm] ấy trong lòng
Một hình [E] bóng bao năm tháng qua
đã [Ebm7] từng làm em [Abm] khóc
Và cũng [Dbm] khiến em vui em sẽ cười
chỉ bằng [Gb] tin nhắn nhỏ nhoi

ĐK:
Chẳng thể nào [B] thay thế được
Anh đã biết sẽ [Gb/Bb] không thể được
Dù anh cố thế [Abm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Ebm7] khác [Ebm7]
Cố yêu người [E] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Ebm7] trong giọt nước mắt [Abm] cay
Mà nào [Dbm] có ai hay những lung lay
khiến [Gb] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [B] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [Gb/Bb] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Abm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Ebm] muốn [Ebm]
Cứ yêu người [E] ta trong xót xa
dẫu cho người [Ebm] ta vẫn cố thiết [Abm] tha
Một hình [Dbm] bóng đã xa,
[Gb] đã đi qua chẳng [B] phôi… pha [E]

[Abm] | [B] | [B] | [Dbm7] | [Dbm7][B] | [B][E]

[Abm][Ebm7] | [Abm7][Dbm7] | [Gb][B][B]

Trước khi bắt [B] đầu tình yêu với anh
Em [Gb/Bb] đã quên anh ta chưa
Hay em [Abm] vẫn cứ giữ lấy
hình bóng [Ebm] ấy trong lòng
Một hình [E] bóng bao năm tháng qua
đã [Ebm7] từng làm em [Abm] khóc
Và cũng [Dbm] khiến em vui em sẽ cười
chỉ bằng [Gb] tin nhắn nhỏ nhoi

ĐK:
Chẳng thể nào [B] thay thế được
Anh đã biết sẽ [Gb/Bb] không thể được
Dù anh cố thế [Abm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Ebm7] khác [Ebm7]
Cố yêu người [E] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Ebm7] trong giọt nước mắt [Abm] cay
Mà nào [Dbm] có ai hay những lung lay
khiến [Gb] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [B] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [Gb/Bb] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Abm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Ebm] muốn [Ebm]
Cứ yêu người [E] ta trong xót xa
dẫu cho người [Ebm] ta vẫn cố thiết [Abm] tha
Một hình [Dbm] bóng đã xa,
[Gb] đã đi qua chẳng [B] phôi… pha [E]

ĐK:
Chẳng thể nào [B] thay thế được
Anh đã biết sẽ [Gb/Bb] không thể được
Dù anh cố thế [Abm] nào
Rồi thì cũng không bằng ai [Ebm7] khác [Ebm7]
Cố yêu người [E] hơn sau mỗi ngày
Cố nuốt vào [Ebm7] trong giọt nước mắt [Abm] cay
Mà nào [Dbm] có ai hay những lung lay
khiến [Gb] lòng giờ phải đổi thay

Tình yêu là [B] như thế mà
Ngàn năm nữa cũng [Gb/Bb] sẽ vẫn là
Chuyện lý trí cứ [Abm] đành ngậm ngùi
nhìn tim dại không [Ebm] muốn [Ebm]
Cứ yêu người [E] ta trong xót xa
dẫu cho người [Ebm] ta vẫn cố thiết [Abm] tha
Một hình [Dbm] bóng đã xa,
[Gb] đã đi qua chẳng [B] phôi… pha

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

TRĂM NĂM KHÔNG QUÊN

Sáng tác: Đức Thịnh
TRĂM NĂM KHÔNG QUÊN - Quang Hà Intro (Capo ngăn I) - Disco: [Dm] | [E] | [Bb] | [A]-[D] | [Dm]  [Dm] | [E/B] | [Gm] | [A] | [Dm] | [Dm] Không gian mênh mông quá những niềm [C] vui khi xưa vẫn đây Sao mi hoen cay bóng dán...
Sheet nhạc

NGỠ

Sáng tác: Ns Khắc Việt
Hợp âm dạo (Capo I.): [Em]-[C] | [D]-[Bm] | [Em]-[C] | [D]-[D]  [Em]-[C] | [Bm]-[Em] | [Bm]-[C] | [G]-[D] Anh [Em] bỗng thấy nhớ em [C] nhiều Anh [D] thấy lòng chợt lẻ [G] loi Cô [Em] đơn cùng với đêm [C] dài Cứ [D] trôi...

GIÁ CỦA NỤ CƯỜI

Sáng tác: Phạm Nhật Huy
Hợp âm GIÁ CỦA NỤ CƯỜI   Hợp âm dạo: [Gm] | [Dm] | [Bb] | [D#] | [Cm] | [Cm] | [D] | [D] | [Gm] [Gm] | [Bb] | [Dm] | [D#] | [Cm] | [Am7] | [Cm] | [Gm] | [D] Ngày [Gm] ấy, em tôi ngây ngô. Đi [Bb/F] giữa không gian m...

NHỚ LÀM GÌ MỘT NGƯỜI NHƯ ANH

Sáng tác: Phúc Trường
NHỚ LÀM GÌ MỘT NGƯỜI NHƯ ANH - Quang Hà Điệu: Ballad Hợp âm dạo: [A] | [F] | [G#] | [C#m] | [F#m] [B] | [E] | [E] | [A] | [B] | [G#m] | [C#m] | [F#m] | [B] | [C#m] Nước mắt em đã [B] rơi biết bao lần [B] [F#] Có lẽ tại v...

Hợp âm cùng giai điệu

TRUYỀN THUYẾT MƯA

TRUYỀN THUYẾT MƯA - Bảo Thy Điệu: Blues Hợp âm dạo: [D] | [Bm] | [F#m7] | [F#m7] | [Bm] | [Bm7] | [G] | [G] [A] | [A] | [D] | [D] | [F#m] | [F#m] [Bm] | [D/A] | [G] | [G] | [A] | [A] [D] Khi em đặt bàn tay lên [F#m] trái...

VỚI ANH THÌ KHÔNG

Sáng tác: Lý Tuấn Kiệt
Với Anh Thì Không - Cảnh Minh Điệu: Ballad Intro (Capo ngăn I.): [Dm] | [C] | [Bb] | [C] | [Dm] | [C] | [Bb] | [C] | [Dm]  [Am]| [Bb] | [C] | [Dm] | [C] | [Bb] | [Bb]  Người đã [Dm] không cảm thấy [Am] vui Em [Bb] cứ đến...
Sheet nhạc

EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA

Sáng tác: Thanh Sơn
Trường làng [G] em có hàng tre [Bm] xanh Cây rợp bóng [Am] mát yêu đời yên [G] lành Nhịp cầu [Am] tre lối về nhà em Qua rẫy nương [D7] xanh thấy vui êm [G] đềm Tình quê [G] hương gắn liền yêu [Bm] thương Bao mùa mưa [Am]...

NỢ NHAU MỘT HÔN LỄ

Sáng tác: Nhạc ngoại
Intro: [D] | [Dbm] | [Gb] | [A] | [A] | [A] | [D] | [Gbm] | [Dbm]  [Gb] | [B] | [Ab] | [Dbm7] | [Dbm7] | [Gb] | [Gb] | [Gb]  Verse 1: Màn [B] đêm như hiểu [Gb] thấu,  trời đổ cơn mưa che [B] giấu Một trái [E] tim đang vỡ...

Naše Cesty

Sáng tác: Marek Ztracený
  Naše Cesty - Marek Ztracený Nhịp: 4/4, tempo: 88, điệu: Ballad ===== [Dm] | [C7] | [F] | [Am7] | [Dm] | [Gm7] | [F]-[Am] | [F] Na cestě klikatý [F] Jsme jenom já a ty [F] Nesmíme zastavit [Am7] Jestli chceme mít k...
Sheet nhạc

BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN

Sáng tác: Đỗ Bảo
Hợp âm dạo (Tấn Minh): [Bbm] | [C] | [F] | [F] | [A] | [Am7] | [G] | [F] [C] | [Dm] | [Dm6] | [Dm] | [F] | [G]-[C] Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm [G/B] gương [G/B] Ta đã [Am7] gặp nhau, [C] bối rối thật lâu Đêm [Gsus4]...

Người Từng Yêu Anh Rất Sâu Nặng

Sáng tác: Mr. Siro
  Một [D#] chiều mưa rất [Dm] buồn [D#] Vì [Gm] không thể dối [Dm] lòng... [Gm] mãi [D#] Nặng lòng khi anh nói [F] câu chào [Dm] Lệ [Dm7] buồn lăn trên khoé [D#m] môi... [Cm7] | [Gm] | [Dm7] | [Dm] | [Dm] | [Gm]  Ch...

XIN TÌNH YÊU QUAY VỀ

Sáng tác: Bình Nguyên
  Hợp âm dạo: [C] | [Am7] | [D] | [D] | [C] | [F#m] | [B] | [B] [Em] | [Am] | [D] | [G] | [C] | [F#m] | [B] | [B] | [B] | [Em] Từng ngày dài cô [C] đơn vắng anh Cho [D] con tim em bơ [C] vơ ngóng chờ [C] Giọt lệ buồ...

TRÁI TIM ĐÔNG NGƯỜI

Sáng tác: Ns Khắc Việt
TRÁI TIM ĐÔNG NGƯỜI - Khắc Việt Nhịp: 4/4, tempo: 119, điệu: Ballad ===== [Am7] | [C/G] | [F] | [C] | [Am] | [Em] | [F] | [G] [Am] | [G] | [F] | [C] | [Am] | [G] | [F] | [G] | [Am] 1. Đừng giả vờ ngọt ngào [Em7] đi nữa e...

ANH LÀ NGOẠI LỆ CỦA EM

Sáng tác: Trid Minh
ANH LÀ NGOẠI LỆ CỦA EM - Phương Ly Nhịp: 4/4, tempo: 110, điệu: Ballad ===== Intro - Capo I.: [Gm7] | [Am] | [C] | [F] | [Gm7] | [C] | [F] | [F] Chorus: Và em đã [Gm] biết sẽ không thể yêu ai [C/G] khác ngoài anh ra...