Thông tin về ca sĩ Dương Hùng Sơn

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Dương Hùng Sơn thể hiện

BÔNG HOA CHẲNG THUỘC VỀ AI

Intro: [B] | [Db] | [Bbm] | [Ebm] | [Gb]-[B]  [Bbm] | [Ebm7]-[Abm7] | [Bbm]-[Eb]  Lời 1: [B] Ngày đã xuống, hoàng hôn buông, [Bbm7] cớ sao em còn [Eb] chờ Chờ [Abm] gì một người đành tâm để em [Db] chơ vơ Họ có đáng,...