Ns Kannan Nguyễn

Kannan Nguyễn là nghệ sĩ gốc việt, quyết định trở về quê hương vì niềm khao khát này đã ấp ủ từ lâu. Vì theo anh đã là người Việt Nam mà không được ở trên đất Việt Mẹ là điều đáng buồn nhất của người con Việt.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *