MÃI MÃI SẼ HẾT VÀO NGÀY MAI

Ns Andiez
Sáng tác Ns Andiez
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 489

Người đăng:

admin

Level:

Số bài đăng: 201

Hợp âm dạo:

[C] | [F] | [G6] | [F] | [Dm7] | [G6] | [G]

1. [C] Đừng nói sẽ [F] yêu trọn một [G] kiếp
Vì mình đâu [E] biết mai sẽ ra [Am] sao
[C] Đường đời đổi [Fm] thay thật mau
Thì [Dm] chắc gì ta sẽ yêu thật [C/G] lâu. [Dm]

2. [C] Đừng nói cùng [Bb] anh [F/C] vượt trùng [G] khơi
Tận cùng thế [E] giới
Rồi lỡ nơi [Am] chân trời mình lạc mất [F6] nhau, người ơi
[Dm] những lời hứa ma ta chẳng [G7] thể [Em] giữ.

ĐK:
[C] Yêu thôi, đừng [G] nói những [E] lời phù [C] phiếm
Hãy yêu nhau [G] chân thành
Vì ngày dài [F] trôi qua rất nhanh
Lỡ [Em] đâu giây cuối cùng
Mọi [Dm] thứ ta đã sẽ trở thành quá [G] khứ.

Hỡi người [C] ơi, anh đâu nào [Em7] biết
Vì cứ [Am] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Em] sao đến hôm nay lại đổi [F] thay
Tình yêu có thể [G] trả lời được [Am] không?
Ngoài [Dm] kia duyên tình có thể vẹn [G7] đôi, tôi thì [C] không.
(Mình tôi ôm nỗi đau, vì ai đã đi rồi)

[Dm] | [F6] | [G]

3. [C] Được, mất gần [Bb] xa, là chuyện [C] thời gian
Để mình gặp [E] nhau nơi thế gian [Am] thay màu
Để nơi trái [F6] tim lầm [Fm] than
Liệu [Dm] ta sẽ yêu trọn kiếp, trọn [F] hơi [G] thở

ĐK:
[C] Yêu thôi, đừng [G] nói những [E] lời phù [Am] phiếm
Hãy yêu nhau [G] chân thành
Vì ngày dài [F] trôi qua rất nhanh
Lỡ [Em] đâu giây cuối [Am] cùng
Mọi [Dm] thứ ta đã sẽ trở thành quá [G] khứ.

Hỡi người [C] ơi, anh đâu nào [G/B] biết
[Em] Vì cứ [Am] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Em7] sao đến hôm nay lại đổi [F] thay
Tình yêu có thể [Em7] trả lời được [Am] không?
Ngoài [Dm7] kia duyên tình có thể vẹn [G] đôi, [F]
(Mình tôi ôm nỗi đau, vì ai đã đi rồi)

Coda:
Ai cũng phải [C] có vết thương lòng
[Em7] yêu đâu giống như [Am]
Chẳng có phép [Dm] màu nào giữ [Am] lấy
[F] Khi bàn tay một ai muốn rời [G] xa. [G/B]

Hỡi người [C] ơi, anh đâu nào [G/B] biết
[Em] Vì cứ [Am] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Em/G] sao đến hôm nay lại đổi [F] thay
Tình yêu có thể [Em] trả lời được [Am] không?
Ngoài [Dm7] kia duyên tình có thể vẹn [G] đôi, [F]
Mình [Dm] tôi ôm nỗi [C] đau, vì [Em] ai [G] đã đi [C] rồi

x

C/G

1234

Thế tay

x

Em/G

123

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[E] | [A] | [B6] | [A] | [Gbm7] | [B6] | [B]

1. [E] Đừng nói sẽ [A] yêu trọn một [B] kiếp
Vì mình đâu [Ab] biết mai sẽ ra [Dbm] sao
[E] Đường đời đổi [Am] thay thật mau
Thì [Gbm] chắc gì ta sẽ yêu thật [E/B] lâu. [Gbm]

2. [E] Đừng nói cùng [D] anh [A/E] vượt trùng [B] khơi
Tận cùng thế [Ab] giới
Rồi lỡ nơi [Dbm] chân trời mình lạc mất [A6] nhau, người ơi
[Gbm] những lời hứa ma ta chẳng [B7] thể [Abm] giữ.

ĐK:
[E] Yêu thôi, đừng [B] nói những [Ab] lời phù [E] phiếm
Hãy yêu nhau [B] chân thành
Vì ngày dài [A] trôi qua rất nhanh
Lỡ [Abm] đâu giây cuối cùng
Mọi [Gbm] thứ ta đã sẽ trở thành quá [B] khứ.

Hỡi người [E] ơi, anh đâu nào [Abm7] biết
Vì cứ [Dbm] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Abm] sao đến hôm nay lại đổi [A] thay
Tình yêu có thể [B] trả lời được [Dbm] không?
Ngoài [Gbm] kia duyên tình có thể vẹn [B7] đôi, tôi thì [E] không.
(Mình tôi ôm nỗi đau, vì ai đã đi rồi)

[Gbm][A6][B]

3. [E] Được, mất gần [D] xa, là chuyện [E] thời gian
Để mình gặp [Ab] nhau nơi thế gian [Dbm] thay màu
Để nơi trái [A6] tim lầm [Am] than
Liệu [Gbm] ta sẽ yêu trọn kiếp, trọn [A] hơi [B] thở

ĐK:
[E] Yêu thôi, đừng [B] nói những [Ab] lời phù [Dbm] phiếm
Hãy yêu nhau [B] chân thành
Vì ngày dài [A] trôi qua rất nhanh
Lỡ [Abm] đâu giây cuối [Dbm] cùng
Mọi [Gbm] thứ ta đã sẽ trở thành quá [B] khứ.

Hỡi người [E] ơi, anh đâu nào [B/Eb] biết
[Abm] Vì cứ [Dbm] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Abm7] sao đến hôm nay lại đổi [A] thay
Tình yêu có thể [Abm7] trả lời được [Dbm] không?
Ngoài [Gbm7] kia duyên tình có thể vẹn [B] đôi, [A]
(Mình tôi ôm nỗi đau, vì ai đã đi rồi)

Coda:
Ai cũng phải [E] có vết thương lòng
[Abm7] yêu đâu giống như [Dbm]
Chẳng có phép [Gbm] màu nào giữ [Dbm] lấy
[A] Khi bàn tay một ai muốn rời [B] xa. [B/Eb]

Hỡi người [E] ơi, anh đâu nào [B/Eb] biết
[Abm] Vì cứ [Dbm] ngỡ ta đã yêu một đời
Vậy [Abm/B] sao đến hôm nay lại đổi [A] thay
Tình yêu có thể [Abm] trả lời được [Dbm] không?
Ngoài [Gbm7] kia duyên tình có thể vẹn [B] đôi, [A]
Mình [Gbm] tôi ôm nỗi [E] đau, vì [Abm] ai [B] đã đi [E] rồi

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo