TÔM CÁ CUA THI TÀI

Hoàng Thị Dinh
Sáng tác Hoàng Thị Dinh
Nhịp điệu Disco, Surf
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 4612
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1736

Sheet music

 

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Cua là tôi, có hai là hai cái [Dm] càng mà bò ngang là [Am] ngang tám cẳng.
Hỏi các bạn [Dm] đây có ai như [G] tôi.

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Tôm là tôi, có hai cái râu là râu rất [Dm] dài mà bơi [Am] lùi là lùi nhanh [Dm] ghê.
Hỏi các bạn đây có ai như [G] tôi.

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Cá là tôi, có hai cái vây tựa như mái [Dm] chèo, vảy tròn [Am] tròn mà bơi rất [Am] khéo.
Hỏi các bạn [Dm] đây có ai như [G] tôi.
Các bạn ơi chúng ta cùng nhau thi [C] tài

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Cua là tôi, có hai là hai cái [Dm] càng mà bò ngang là [Am] ngang tám cẳng.
Hỏi các bạn [Dm] đây có ai như [G] tôi.

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Tôm là tôi, có hai cái râu là râu rất [Dm] dài mà bơi [Am] lùi là lùi nhanh [Dm] ghê.
Hỏi các bạn đây có ai như [G] tôi.

Trời mưa [C] rào, ao sâu đầy [F] nước; Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi [C] chơi.
Cá là tôi, có hai cái vây tựa như mái [Dm] chèo, vảy tròn [Am] tròn mà bơi rất [Am] khéo.
Hỏi các bạn [Dm] đây có ai như [G] tôi.
Các bạn ơi chúng ta cùng nhau thi [C] tài

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Video liên quan